ALL COACHING Academy

ALL COACHING Academy เชี่ยวชาญด้านโค้ชชิ่งและหลักสูตรพัฒนาตนเองทุกรูปแบบ

มุ่งเน้นการเผยแพร่องค์ความรู้ด้านการโค้ชตามมาตรฐานของสหพันธ์โค้ชนานาชาติ (International Coach Federation-ICF) และ World Institute for Action Learning-WIAL

ออกแบบหลักศูตร

หลักสูตร

[product_category per_page=”12″ columns=”5″ orderby=”title” order=”DESC” category=”training”]

โปรไฟล์โค้ช

อมรรัตน์ ประทุมมา
ผู้อำนวยการศูนย์วิเคราะห์ศักยภาพปัญญธารา และ ALL COACHING Academy

...

view profile
Dr.Cherie Carter-Scott
"The Mother of Coaching' Master Certified Coach (MCC, ICF), Motivation Management Service (MMS)

...

view profile
Lynn U. Stewart
Master Certified Coach (MCC, ICF), Motivation Management Service (MMS)

...

view profile
Michael A. Pomije
Professional Certified Coach (PCC, ICF), Motivation Management Service (MMS)

...

view profile
ดร.ฐิติวรรณ สินธุ์นอก
Professional Certified Coach (PCC, ICF), Action Learning Coach (WIAL)

    ...

view profile
นพวรรณ โพสพสวัสดิ์
Professional Certified Coach (PCC, ICF), Enneagram

...

view profile
รมิดา รัสเซลล์ มณีเสถียร
International Coach Federation (ICF), Action Learning Coach (WIAL)

...

view profile
มณเฑียร อมรเลิศวิมาน
International Coach Federation (ICF), Associate Certified Coach (ACC), Enneagram

...

view profile
ภรต ยมจินดา
International Coach Federation (ICF)

...

view profile
ANNA FRUMMERIN
CERTIFIED MYERS BRIGGS TYPE INDICATOR (MBTI) PRACTITIONER  INTERNATIONAL COACH FEDERATION (ACC, ICF) ACTION LEARNING COACH (WIAL)

...

view profile
ppac, สแกนลายผิว, สแกนลายนิ้วมือ, ค้นหาตัวตน, cpall, วิเคราะห์ศักยภาพ

The International Coach Federation (ICF)

is the leading global organization dedicated to advancing the coaching profession by setting high standards, providing independent certification and building a worldwide network of trained coaching professionals.

As the world’s largest organization of professionally trained coaches, ICF confers instant credibility upon its members. ICF is also committed to connecting member coaches with the tools and resources they need to succeed in their careers. more…

 

ppac, สแกนลายผิว, สแกนลายนิ้วมือ, ค้นหาตัวตน, cpall, วิเคราะห์ศักยภาพ

The World Institute for Action Learning (WIAL)

is the world’s leading certifying body for Action Learning, providing various training & certification programs internationally. It is a rapidly growing international not-for-profit organization supported by WIAL Affiliates around the world. WIAL is a highly capable global organization helping clients rapidly solve urgent and important business challenges. Our clients frequently achieve a substantial Return on Investment (ROI) on their organization, leadership, and team development projects. more…