ความเป็นมาของศูนย์ฯ

 • คุณก่อศักดิ์ ไชยรัศมีศักดิ์

  ด้วยวิสัยทัศน์ และการเห็นคุณค่าและความสำคัญของการวิเคราะห์ศักยภาพบุคคล เพื่อนำมาใช้ในการพัฒนาองค์กรและสังคม คุณก่อศักดิ์ ไชยรัศมีศักดิ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)และตำแหน่งทางสังคมระดับนานาชาติ “นายกสมาคมหมากล้อม (โกะ) จีนโลก” จึงเป็นที่มาของการพบกับทีมงานของ “ อาจารย์เหลียนอี้ว์ซิง” (ชาวไต้หวัน)ที่มาขอเก็บตัวอย่างลายนิ้วมือ เพื่อทำการศึกษาถึงศักยภาพที่โดดเด่นที่น่าจะเป็นลักษณะ ร่วมกันของนักกีฬาหมากล้อมเยาวชนที่มาร่วมแข่งขันหมากล้อมเมื่อกลางปี พ.ศ. 2550


  ซึ่งหลังจากที่ได้รับทราบว่า ลายผิววิทยา หรือ “Dermatoglyphics” คือการศึกษาความเชื่อมโยงของลายผิว กับการทำงานของสมอง ระบบประสาท จิตวิทยา พันธุกรรมศาสตร์ และพฤติกรรมศาสตร์ โดยมีการศึกษาค้นคว้าทางการแพทย์มานานกว่า 200 ปี แม้แต่หน่วยงาน Federal Bureau of Investigation (FBI) ในสหรัฐอเมริกาก็ยังศึกษาลายนิ้วกับแนวโน้มพฤติกรรมในอาชญากร


  ด้วยความสนใจและต้องการพิสูจน์ คุณก่อศักดิ์ จึงทดลองด้วยตัวเองและสุ่มจากผู้บริหารในบริษัทฯ ซึ่งแต่ละท่านต่างรู้สึกทึ่งและยอมรับในผลการวิเคราะห์ เพราะสามารถบอกถึงความเป็นตัวตน รวมถึงอุปนิสัย แรงจูงใจ และวิธีที่ใช้ในการทำงานได้แม่นยำมากกว่า 90%จึงเป็นที่มาของการก่อตั้ง “ศูนย์วิเคราะห์ศักยภาพปัญญธารา (Panyatara Potential Analysis Centre – P-PAC)” เมื่อปลายปี พ.ศ.2550 


  โดยมีวัตถุประสงค์ในการนำ ลายผิววิทยา มาใช้เป็นเครื่องมือในการค้นหาและพัฒนาความสามารถหรือศักยภาพบุคคล เยาวชนซึ่งเป็นอนาคตของสังคมไทย รวมถึงเป็นมุมมองใหม่ด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์ปัจจุบัน P-PAC มีนักวิเคราะห์ศักยภาพมืออาชีพที่ผ่านการฝึกอบรมจากอาจารย์เหลียนอี้ว์ซิง และได้รับการรับรองอย่างเป็นทางการ โดยให้บริการวิเคราะห์ศักยภาพให้กับผู้สนใจใน 4 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มครอบครัว กลุ่มเด็ก กลุ่มบุคคลทั่วไป และกลุ่มองค์กร (ฝ่ายบุคคล) 


  P-PAC ตั้งอยู่บนชั้น 4 อาคารปัญจภูมิ 1 ถนนสาทรใต้ โดยเปิดทำการวันจันทร์ – เสาร์ ตั้งแต่เวลา 09:00 – 17:00 น. สนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม หรือต้องการนัดหมายเพื่อเข้ารับบริการ โทร. 0-2071-2999 หรือ อีเมลเข้ามาที่ p-pac@panyatara.com หรือ เข้ามาร่วมพูดคุยกันที่ www.facebook.com/PPAC.CPALL หรือ Line: @P-PAC