สิทธิประโยชน์โครงการ "Exseed"

 • EXseed

  เป็นโครงการความร่วมมือระหว่างศูนย์วิเคราะห์ศักยภาพปัญญธารา (P-PAC) – ผู้เชี่ยวชาญด้านการวิเคราะห์ศักยภาพบุคคลด้วยศาสตร์ลายผิววิทยา และพันธมิตรทางธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับเด็กๆ เพื่อช่วยให้คุณพ่อคุณแม่ ผู้เลี้ยงดู รวมถึงคุณครูผู้สอน สามารถเข้าใจถึงบุคลิกภาพและความสามารถที่โดดเด่นในตัวเด็ก อันจะช่วยให้เด็กๆ พัฒนาทักษะต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีความสุข

  ทั้งนี้คุณพ่อ คุณแม่สามารถนำรายงานผลการวิเคราะห์ฯ มาแบ่งปัน เพื่อช่วยในการวางแผนการเรียนและเสริมสร้าง ทักษะที่สำคัญในคอร์สเรียนต่างๆได้อีกด้วย

  สำหรับคุณพ่อคุณแม่ที่สนใจรายละเอียดของโครงการ กรุณาสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมกับเจ้าหน้าที่หรือคุณครูผู้สอน หรือเยี่ยมชมเว็บไซด์พันธมิตรทางธุรกิจที่เข้าร่วมโครงการ Exseed ตาม Link ด้านล่างได้เลยค่ะ


 •   

  Play Station Kidz Club

  สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ได้ที่ : 

  คุณณัฏฐณี สุขปรีดี (ครูพิม) 

  โทร : 02-716-7950 

  เว็บไซด์ : http://www.playstationkid.com
    

  Insthink Learning

  สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ : 

  คุณปิติ คุณกฤตยากร (ครูเป๊ก) 

  โทร : 02-6829770, 089-8116161 

  เว็บไซด์ : http://www.insthinklearning.com
    

  Spiritual Kids Center

  สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ : 

  1.คุณธนันรดา ธนานาถ (โค้ชแม่แอม) 

  โทร : 081-2555705, 

  2.คุณพาสิริ พุฒิโภคิน (คุณแชร์) 

  โทร : 081-9446407 

  เว็บไซด์ : https://th-th.facebook.com/SpiritualKidsCenter
    

  Learning East Chinese Education Center

  สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ : 

  1. คุณภารดี สัตตะรุจาวงศ์ (ครูโอ๋) 

  โทร : 089-4866911, 

  2. คุณปทิตตา พรพิรานนท์ (ครูจิง) 

  โทร : 02-7167836, 086-4098606 

  เว็บไซด์ http://www.learningeast.com
    

  Global Art & Creative

  สาขา ศูนย์สะพานพุทธฯ (โรงเรียนซางตาครู้ส) 

  สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ : 

  คุณปิยะมาศ พันธ์นิมานันท์ (ครูทราย) 

  โทร : 02-4725559, 087-8200449 


  สาขา ศูนย์วังหิน (โลตัส) 

  สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ : 

  คุณอรนุช ชาติทอง (ครูนุช) 

  โทร : 02-9423574, 0816176918 


  สาขา ศูนย์อยุธยา 

  สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ : 

  คุณพิมพ์ทอง เอี่ยมสะอาด (ครูยุ้ย) 

  โทร : 081-8539596 


  สาขา ศูนย์สุราษฎร์ธานี 

  สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ : 

  คุณนฤมล ปรียากร (ครูปู) 

  โทร : 077-275338, 083-1038000 


  สาขา ศูนย์พระราม 2 

  สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ : 

  คุณปวีณ์พร กรุดทองกุล 

  โทร : 087-717-7845 


  สาขา ศรีราชา 

  สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ : 

  คุณณัฏฐ์ชนา เกตุมงคลวิวัฒน์ 

  โทร : 081-295-0389 


  สาขา ฟอร์จูนทาวน์ 

  สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ : 

  คุณดาริกา วิจักษณบุญ 

  โทร : 089-668-4708 


  เว็บไซด์ http://www.globalart.co.th
    

  Master Mind Training Co.,ltd.

  สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ : 

  1. คุณธัญกร วีระนนท์ชัย 

  โทร : 0-24668086, 086-4126544, 

  2. คุณธราเทพ แสงทับทิม 

  โทร : 089-1117065 

  เว็บไซด์ http://mastermind.co.th
    

  Smart Brain

  สาขาถนนจันทร์ (สาทร)

  สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ : 

  คุณพรศิวะ โสตถิพันธุ์ 

  โทร : 0-26754942-3, 081-1072561 

  เว็บไซด์ : http://smartbrain.com
    

  World Plus Education

  สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ : 

  คุณเล้ง พรรณวิเชียร 

  โทร : 02-1856353, 085-3687771 

  เว็บไซด์ http://www.worldpluseducation.com
    

  Fun Science

  สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

  คุณทิพาพร เพชรฉาย (ครูแป๋ว) 

  โทร : 080-909-5519, 02-9190005 

  เว็บไซด์ http://funscience.in.th
    

  บจก.ฮายาชิเวิลด์

  สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ : 

  คุณศศมน ลิมป์ศิริพันธ์ 

  โทร : 089-2060516 

  เว็บไซด์ http://www.hayashiworld.co.th/LaQ
    

  World Star Academy

  สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ : 

  1. คุณลิตา ตะเวทิกุล (ครูแพม) 

  โทร : 02-348-9298, 099-362-5911 

  2. ครูเก๋โทร : 084-1498989 

  เว็บไซด์ http://www.worldstar.co.th
    

  Baby Sensory Thailand

  สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ได้ที่ :
  คุณพลอยพรรณ วิจักขณา (ครูพลอย)
  โทร : 081-3485368
  เว็บไซด์ https://th-th.facebook.com/babysensorythailand
    

  สถาบัน 072 จินตคณิต

  สาขา รามอินทรา 109 

  สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ : 

  คุณอโณทัย อุณหเลขกะ (ครูเจี๊ยบ) 

  โทร : 081-8322152, 081-8512152 

  เว็บไซด์ http://www.072jintakanit.com
    

  Baby Swimming Thailand

  สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ : 

  คุณณัฏฐ์วิภา นิติธรรมยง (ครูนิว) 

  โทร : 088-4996888 

  เว็บไซด์ http://babyswimming.co.th
    

  Robert Powers

  สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ : 

  โทร : 02-646-1999 

  เว็บไซด์ http://www.johnrobertpowers.in.th
    

  BRAIN SCHOOL

  สาขา นครปฐม 

  สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ : 

  คุณดวงกมล อนุเอกจิตร 

  โทร : 081-859-1369 


  สาขา ราชพฤกษ์ 

  สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ : 

  คุณวิวฤทัย เรือนงาม 

  โทร : 099-217-5815 


  สาขา ขอนแก่น 

  สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ได้ที่ : 

  คุณพรทิวา โอมอภิญญาณ 

  โทร : 083-1310190 


  สาขาสาทร 

  สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ : 

  คุณสรีญา ชัยกิตติศิลป์ 

  โทร : 081-827-8227 


  สาขาพาราไดซ์ พาร์ค 

  สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ : 

  คุณณัฐชา ดรรชนีกุล 

  โทร : 081-842-9242 


  สาขาเกษตร-นวมินทร์ 

  สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ : 

  คุณเนรัญชลา เรืองจิระชูพร 

  โทร : 086-578-8872 


  เว็บไซด์ http://brainschoolthailand.com
    

  Math a Day

  สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ : 

  คุณนิวัติ เล็กคล้าย 

  โทร : 087-072-1313 

  เว็บไซด์ http://www.mathadayschool.com
    

  ARTino School of Creative Art

  สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ : 

  คุณสมพร ครู้กส์ 

  โทร : 083-250-0085 

  เว็บไซด์ http://www.artinothai.com/
    

  The DRAMA ACADEMY By ครูเงาะ

  สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ : 

  คุณวริศรา บำรุงเวช 

  โทร : 091-447-1669 

  เว็บไซด์ http://www.thedramaacademy.com