ลายผิววิทยา

การเกิดลายผิวประวัติของลายผิววิทยาประเภทของลายผิวเอกสารอ้างอิง

 • ปี พ.ศ. 2229

  ปี พ.ศ. 2229


  ศาสตราจารย์ด้านกายวิภาคศาสตร์ของมหาวิทยาลัยโบลอคนาเขียนหนังสือเกี่ยวกับลายนิ้วมือ ระบุชนิดลายนิ้วมือเป็นแบบมัดหวายและแบบก้นหอย


 • ปี พ.ศ. 2266

  ปี พ.ศ. 2266


  ศาสตราจารย์เพอคินเจ (Purkinje) แห่งมหาวิทยา ลัยเบสสลอ (University of Breslau) ประเทศเยอรมันนี เขียนหนังสืออธิบายแบบแผนลายนิ้วมือพื้นฐาน 9 แบบ ซึ่งยังคงใช้อยู่จนถึงทุกวันนี้


 • ปี พ.ศ. 2366

  ปี พ.ศ. 2366


  ดร.เฮนรี่ ฟาวลด์ (Henry Fauld)เขียนบทความตีพิมพ์อธิบายว่าลายนิ้วมือสามารถเป็นเครื่องระบุตัวบุคคลได้ ท่านจึงได้รับยกย่องให้เป็นบุคคลแรกในวงการนิติวิทยาศาสตร์ที่บุกเบิกการใช้รอยลายนิ้วมือที่ทิ้งไว้บนขวดเหล้า (ลายนิ้วมือแฝง) เป็นสิ่งพิสูจน์บุคคลได้


 • ปี พ.ศ. 2401

  ปี พ.ศ. 2401


  เซอร์วิลเลียม เฮอร์เซล (Sir William Herschel) ชาวอังกฤษเป็นคนแรกที่นำลายนิ้วมือมาใช้ประโยชน์ในการ พิสูจน์บุคคล ในประเทศอินเดียและเป็นที่ยอมรับทั่วโลก


 • ปี พ.ศ. 2425

  ปี พ.ศ. 2425


  กิลเบอร์ต ทอมป์สัน (Gilbert Thompson) แห่งกองสำรวจธรณีวิทยา สหรัฐอเมริกา เสนอให้ใช้ลายนิ้วมือบนเอกสารสำคัญ
  เพื่อป้องกันการปลอมแปลงลายมือชื่อ


 • ปี พ.ศ. 2435

  ปี พ.ศ. 2435


  เซอร์ฟราน ซิสกาลตัน (Sir Francis Galton) นักมานุษยวิทยาชาวอังกฤษได้ตีพิมพ์บทความวิชาการเป็นครั้งแรกเกี่ยวกับ
  ระบบแบบแผนลายนิ้วมือที่สามารถระบุบุคคลได้ด้วยลักษณะพิเศษของลายเส้น บนลายนิ้วมือที่เป็นเอกลักษณ์ เฉพาะบุคคลที่เรียกว่า จุดสำคัญ (minutiae point) ซึ่งสามารถอยู่ได้ทนทานถาวรตลอดอายุของบุคคลนั้นหลักการของกาลตันที่ใช้จุดสำคัญ นี้ยังคงใช้อยู่จนทุกวันนี้


 • ปี พ.ศ. 2444

  ปี พ.ศ. 2444


  หน่วยสืบราชการลับ สก๊อตแลนด์ยาร์ดแห่งประเทศอังกฤษ ได้ปรับปรุงระบบจำแนกลายนิ้วมือของกาลตันขึ้นใหม่โดยผู้บังคับการตำรวจ นครบาล ชื่อ เซอร์เอ็ดเวอร์ด เฮนรี่ (Sir Edward Henry) ใช้ชื่อระบบใหม่ว่า ระบบระบุลายนิ้วมือของกาลตัน และเฮนรี่ (Galton-Henry fingerprint identification system)


 • ปี พ.ศ. 2446


  ระบบเรือนจำแห่งรัฐนิวยอร์คสหรัฐอเมริกาได้เริ่มใช้ลายนิ้วมือเป็นเครื่องมือระบุตัวอาชญากรในปีถัดมากองทัพสหรัฐอเมริกาใช้ลายนิ้วมือในการระบุบุคคลที่ขึ้น ทะเบียนทหาร ขณะเดียวกันตำรวจเมืองบูเอนอส แอเรสได้ตีพิมพ์วิธีใช้ลายนิ้วมือในการค้นหาและระบุตัวฆาตรกรโดยใช้หลักฐานจากรอยลายนิ้วมือที่ทิ้งไว้บนเสาประตู วิธีการนี้ยังคงใช้จนถึงทุกวันนี้


 • ในช่วงปี พ.ศ. 2448-2473


  องค์กรด้านกฎหมายทั่วสหรัฐอเมริกาได้หันมาใช้ลายนิ้วมือ เป็นเครื่องระบุตัวบุคคล


 • ปี พ.ศ. 2462

  ปี พ.ศ. 2462


  รัฐสภาอเมริกันได้จัดตั้งหน่วยงานเอฟบีไอ ซึ่งเป็นแหล่งรวบรวมจัดทำแผ่นลายนิ้วมือของประชากรอเมริกัน นับจนถึงปี พ.ศ. 2514 มีแผ่นลายนิ้วมือรวบรวมไว้แล้วถึง 200 ล้านฉบับ • ในด้านพันธุศาสตร์ของลายนิ้วมือนั้น การบุกเบิกได้เริ่มขึ้นหลังจากผลงานของกาลตันได้เผยแพร่ใน

 • ปี พ.ศ. 2435


  โดยมีการศึกษาวิทยาศาสตร์ของลายเส้นบนผิวหนัง (science of dermatoglyphics) ซึ่งรวมถึงลายฝ่ามือลายฝ่าเท้าด้วยการศึกษาการกระจายของแบบแผนลายนิ้วมือในกลุ่มชนชาติต่างๆ ทั่วโลกและการถ่ายทอดพันธุกรรมของแบบแผนลายเส้นบนผิวหนัง โดยนักวิทยาศาสตร์หลายท่าน เช่น ไวเดอร์, พอลล์, แดง เมเจอร์ และบอน เนวี ซึ่งได้ศึกษาลายเส้นผิวหนังของทารกที่อยู่ในครรภ์ พบว่าจะเริ่มปรากฏเมื่ออายุครรภ์ที่ 8-13 สัปดาห์ และจะคงอยู่เช่นนั้นไม่เปลี่ยนแปลง


 • นับตั้งแต่ปี พ.ศ. 2473 เป็นต้นมา

  นับตั้งแต่ปี พ.ศ. 2473 เป็นต้นมา


  เพนโรส (Penrose) ศึกษาลายมือและลายนิ้วมือของผู้ป่วยโรคพันธุกรรมในกลุ่มอาการดาวน์และอาการบกพร่องทางสมองแต่กำเนิดเป็นเวลาหลายปีและได้ค้นพบว่าเส้นลายนิ้วมือ สามารถบ่งบอกอาการบกพร่องทางสมองแต่กำเนิด ได้การศึกษาวิเคราะห์ลายเส้นผิวหนังเฟื่องฟูมากขึ้นเมื่อมีผลงานตีพิมพ์เผยแพร่ ของคัมมินส์ (Cummins) และมิดโล (Midlo)


 • ปี พ.ศ. 2486

  ปี พ.ศ. 2486


  ในการสัมมนาหัวข้อ “Fingerprint Palms and Soles” คัมมินส์ และมิดโลเป็นศาสตราจารย์ด้านจุลกายวิภาคศาสตร์ แห่งมหาวิทยาลัยทูเลน สหรัฐอเมริกา เป็นผู้คิดค้นคำศัพท์ ลายเส้นผิวหนัง (dermatoglyphics) ซึ่งมาจากคำ derma (ผิวหนัง) และ glyph (รอยสลัก) ผลการศึกษาของศาสตราจารย์ทั้งสอง พบว่าคนที่เป็นโรคพันธุกรรมกลุ่มอาการดาวน์จะมีลายมือที่มีลักษณะพิเศษของ เส้นลายผิวหนังที่จะช่วยให้วินิจฉัยโรคมองโกลิซึม (Mongolism) ในเด็กแรกเกิดได้ รวมทั้งงานวิจัยในทารกในครรภ์เกี่ยวกับแบบแผนลายเส้นผิวหนัง ซึ่งพบว่าลายนิ้วมือเริ่มปรากฏขึ้นตั้งแต่อยู่ในท้องแม่ และจะสมบูรณ์เต็มที่เมื่อทารกในครรภ์อายุ 4 เดือน การวิจัยโรคพันธุกรรมที่มีสาเหตุจากโครโมโซมผิดปกติ นอกเหนือจากกลุ่มอาการดาวน์ ได้แก่ เอ็ดเวอร์ดซินโดรม (Edward syndrome) เพเทาซินโดรม (Patau syndrome) คริดูชาต์ซินโดรม (Cri-Du-Chat syndrome) หรือแม้แต่โรคพันธุกรรมที่เกิดจากโครโมโซมเพศผิดปกติ ซึ่งได้แก่ เทอร์เนอร์ซินโดรม และไคล์นเฟลเตอร์ซินโดรม (Klinefelter syndrome) ว่ามีความเกี่ยวข้องกับลักษณะลายเส้นผิวหนังที่ปรากฏ ทำให้เพนโรส (Penrose) โด่งดังขึ้น


 • ต่อมาในปี พ.ศ. 2508

  ต่อมาในปี พ.ศ. 2508


  เพนโรสได้ดำรงตำแหน่งประธานศูนย์เคนเนดี-กาลตัน ด้านการวิจัยพันธุศาสตร์และความบกพร่องของสมองซึ่งได้ขยายงานด้านลายเส้นผิว หนังรวมทั้งได้เป็นประธานจัดการประชุมนานาชาติเพื่อหาวิธีปรับมาตรฐานการเรียก ชื่อและการใช้คำศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับลายเส้นผิวหนัง นักวิจัยในสถาบันนี้อีกคนหนึ่งคือ ซาราห์ โฮลต์ (Sarah Holt) มีผลงานวิจัยเกี่ยวกับโรคพันธุกรรมที่เกิดจากโครโมโซมผิดปกติกับลักษณะแบบ แผนเฉพาะของลายเส้นผิวหนัง ในด้านแบบแผนการถ่ายทอดพันธุกรรม รวมถึงการวิจัยในคู่แฝด ซึ่งเป็นที่ยอมรับอย่างกว้างขวางแล้วว่าลายนิ้วมือสามารถบ่งบอกว่าแฝดคู่ไหน เป็นแฝดแท้หรือแฝดเทียม


 • การวิจัยลายเส้นผิวหนังด้านการแพทย์ก้าวหน้าขึ้นและขยายไปยังโรคอื่นๆ เช่น โรคหัวใจแต่กำเนิด มะเร็งเม็ดเลือดขาว มะเร็งชนิดอื่นๆ อัลไซเมอร์ โรคจิตเภท และโรคจิตบางชนิด และยังโด่งดังมากขึ้น เมื่อนายแพทย์สโตเวน (Stowen) หัวหน้าแผนกพยาธิวิทยา โรงพยาบาลเซนต์ลุกซ์ในนิวยอร์ค ประกาศว่า สามารถวินิจฉัยโรคจิตเภทและมะเร็งเม็ดเลือดขาว ได้แม่นยำถึง 90% ด้วยการตรวจสอบชนิดของลายมือเท่านั้น และในเยอรมันนี นายแพทย์อเลกซานเดอร์ รอดวาลด์ (Alexander Rodwald) รายงานเช่นเดียวกันว่าสามารถระบุโรคที่เกิดจากความผิดปกติที่เป็นแต่กำเนิด หลายโรคได้แม่นยำถึง 90%

  ความจริงแล้วในเยอรมันนี การประเมินลายเส้นผิวหนังได้กระทำอย่างจริงจังด้วยการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ซึ่งได้ถูกออกแบบให้สามารถประเมินลายมือได้ความแตกต่างที่หลากหลายและรวด เร็วจึงช่วยให้ทำนายโรคในเด็กแรกเกิด ที่จะมีโอกาสเป็นโรคหัวใจ โรคมะเร็ง โรคมะเร็งเม็ดเลือดขาว โรคเบาหวาน หรือโรคจิต ได้แม่นยำถึง 80% ดัง นั้น การวิเคราะห์ลายเส้นผิวหนังในทางการแพทย์จึงถูกบรรจุลงในหลักสูตรแพทยศาสตร์ บัณฑิตในมหาวิทยาลัยหลายแห่งในเยอรมันนี และอีกไม่นานเกินไปการวินิจฉัยโรคจากการดูลายมือจะเป็นเรื่องธรรมดามากในการ แพทย์

  ที่มา เอกสารประกอบการสอนวิชา 300302 Introductory Forensic Science และ 311245 Introductory Genetics Laboratory เรียบเรียงและจัดทำโดย ผศ.ดร.สมทรง ณ นคร และคณะ