ความประทับใจของลูกค้า

“ดีมากครับ...สุดยอด...และมีความสุขที่ได้รับผล วิเคราะห์อันทรงประสิทธิภาพ เพื่อไปพัฒนาศักยภาพของลูกทั้งสอง ขอให้สิ่งดีๆ ที่ศูนย์ฯ นี้มอบความสุขและความสบายใจแก่ลูกค้า จงกลับไปยังพนักงานทุกคนร้อยเท่าพันเท่า อย่างมีความสุขและสนุกในชีวิตเช่นกัน”

คุณสุภัคและคุณพัชราวดี หมื่นนิกร
ประธานบริหาร
บริษัท อีซี่ส์ อินเตอร์เนชั่นแนล แฟรนไชส์ จำกัด
“ช่วยทำให้เข้าใจศักยภาพของตนและลูกๆ ได้ดีอย่างไม่น่าเชื่อ เพราะตรงกับลักษณะที่เห็นได้จริง”

คุณพิเชษฐ์ และคุณชามาภัทร สิทธิอำนวย
กรรมการผู้อำนวยการ
บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหาชน) และกรรมการผู้จัดการ
บริษัท เพลย์ แอนด์ มิวสิค จำกัด
ผู้บริหารแฟรนไชส์ Gymboree Play & Music
“จากการมาฟังนักวิเคราะห์ เราสามารถนำแนวคิดไปปรับปรุงแก้ไขให้ลูกมีศักยภาพมากขึ้น และไปกระตุ้นในส่วนด้อยของ ลูกให้ดีมากขึ้น”

คุณสุภาภรณ์ กรมดิษฐ์
ผู้ปกครองของ ดญ. ธราธร

และนางสาว ธราธารกรมดิษฐ์
“I gladly confirm: I am a proven case. Impressed about the accuracy of the analysis. This is indeed very professional.”

H.E. Dr. Hanns Heinrich Schumacher
เอกอัครราชทูตเยอรมันประจำประเทศไทย
“มันยอดมาก! และจะแจ๋วมากกว่านี้สำหรับผมหากผมมาเจอที่นี่เมื่อ 25 ปีที่แล้ว จะแนะนำคนใกล้ตัวที่มีลูกมีหลานเข้ามาเรียนรู้ตรงนี้นะครับ”

คุณชัชบดี ศิริปุณย์
ผู้จัดการฝ่ายธรรมมภิบาลและกำกับกิจกรรมองค์กร
หน่วยงานกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ
“เป็นการตอกย้ำความเข้าใจในตัวลูกให้มีมากขึ้นและเป็นแนวทางในการเลี้ยงดูให้ตรงกับตัวตนทีแท้จริงของเขา”

คุณประสงค์ เอมมาโนชญ์
ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหารการเงิน
บริษัท มาสเตอร์ แอด จำกัด (มหาชน)
“ขอบคุณ P-PAC ค่ะ ที่ให้คำแนะนำดีๆ ในการดูแล น้องออม เป็นประโยชน์มากๆ ทำให้เรามีแรงบันดาลใจในการที่จะช่วยกันสร้างอีก หนึ่งบุคลากรที่จะเป็น ประโยชน์กับสังคมในอนาคตต่อไป ไม่ผิดหวังเลยกับการมารับบริการที่นี่ค่ะ”

คุณวนิดา สุวรรณหงส์
ผู้ปกครองของ ดญ. ณกมล สุวรรณหงส์
“I am astonished about the excellent result of the analysis! Many thanks.”

Mr. Alfred Leiding
President
Rosenheim University of Applied Sciencess, Germany
“ดีมากๆ ค่ะ เข้าใจมากขึ้น สามารถที่จะใช้ในอนาคตกับลูกได้ค่ะขอบคุณมาก Very interesting! We will see in the future what Serena will become”

คุณพรรณี และแอนดี้ เพย์น
ผู้ปกครองของ ดญ. ซีรีน่า ไพลิน เพย์น
“เป็นศาสตร์ที่น่าสนใจและเหตุผลที่อธิบายน่าเชื่อถือ ยินดีที่ได้มีโอกาสได้มารับรู้ครับ”

คุณเสน่ห์ ศรีสุวรรณ
ที่ปรึกษาฝ่ายฝึกอบรม ประจำภาคพื้นเอเชียแปซิฟิก

บริษัท เอ็กซอนโมบิล จำกัด

(Exxon Mobil Corporation)