โปรโมชั่น

 • โปรโมชั่น “Happy Family P-PACKAGE”

  เงื่อนไข
  ราคาพิเศษเพียง 30,000 บาท (จากราคาปกติ 40,000 บาท เฉลี่ยท่านละ 7,500 บาท) สำหรับ 4 ท่าน

  *ตั้งแต่วันนี้ - 31 พ.ค.61 เท่านั้น
 • โปรโมชั่น: พนักงานเครือ "CP"

  เงื่อนไข

   - ลด 20% จากราคาปกติ 10,000 บาท  เหลือเพียง 8,000 บาทเท่านั้น 

  -  แจ้งรหัสพนักงานและชื่อบริษัทที่สังกัด เพื่อรับสิทธิ์ส่วนลด 

  -  ครอบคลุมถึงสามี ภรรยา และบุตรเท่านั้น
 • โปรโมชั่น: บัตรเครดิต "กสิกรไทย"

  เงื่อนไข 
  - ลด 10% จากราคาปกติ 10,000 บาท  เหลือเพียง 9,000 บาท  สำหรับการวิเคราะห์ศักยภาพบุคคล
  - สามารถเลือกผ่อน 0% นาน 4 เดือน (ยอดชำระตั้งแต่ 6,000 บาท ขึ้นไป)
  - พิเศษ!! ทุก 1,000 คะแนน สามารถแลกรับส่วนลด 100 บาท
  - ชำระด้วยบัตรเครดิตธนาคารกสิกรไทยเท่านั้น

   * ตั้งแต่วันนี้ – 30 ธ.ค. 60 นี้ เท่านั้น!!