สำหรับเด็ก

สำหรับเด็กสำหรับบุคคลทั่วไปสำหรับครอบครัว

  • ไม่มีพ่อแม่คนไหน ที่ไม่อยากให้ลูกได้ศึกษาและมีอนาคตที่ดี ไม่มีพ่อแม่คนไหน ที่จะปฏิเสธโอกาสที่จะได้เรียนรู้และเข้าใจลูก เพราะ....พ่อแม่ทุกคนรักและห่วงใยลูก


  • ปัจจุบันการประเมินศักยภาพของเด็ก ไม่ได้เน้นแต่ในเรื่องของ IQ (Intelligence Quotient) เท่านั้น แต่ยังเน้นในความสามารถด้านอื่นๆ เช่น EQ (Emotional Quotient) CQ (Creativity Quotient) หรือ AQ (Adversity Quotient) ดังจะเห็นได้จากทฤษฎีพหุปัญญา ของศาสตราจารย์ โฮวาร์ด การ์ดเนอร์ นักจิตวิทยาชื่อดังจากมหาวิทยาลัยฮาวาร์ด เขาเสนอแนวคิดที่ว่า “สติปัญญาของมนุษย์มีหลายด้านที่มีความสำคัญเท่าเทียมกัน” ขึ้นอยู่ว่าใครจะโดดเด่นด้านใดบ้าง แล้วแต่ละด้านผสมผสานกัน แสดงออกมาเป็นความสามารถในเรื่องใด ซึ่งก็จะกลายเป็นลักษณะเฉพาะตัวของแต่ละคนไป


  • อย่างไรก็ตามการวัดความสามารถต่างๆ เหล่านี้ ไม่ใช่เรื่องง่าย เพราะเด็กนั้นมีข้อจำกัดในการสื่อสาร ศาสตร์ด้านลายผิววิทยา ถือได้ว่าเป็นอีกหนึ่งวิธีที่จะช่วยให้คุณพ่อคุณแม่สามารถประเมินศักยภาพของ ลูกได้โดยง่าย และยังช่วยในเรื่องข้อจำกัดด้านการสื่อสารของเด็กๆ ได้เป็นอย่างดี

    ลายผิวของมนุษย์ทั้งที่ฝ่ามือและฝ่าเท้า เกิดขึ้นตั้งแต่ยังเป็นทารกในครรภ์ ซึ่งเป็นเวลาเดียวกันกับที่สมองเริ่มพัฒนา โดยลายผิวที่เกิดขึ้นนี้ จะสร้างเสร็จสมบูรณ์เมื่ออายุครรภ์ประมาณสัปดาห์ที่ 24-25 และจะไม่เปลี่ยนแปลงอีกตลอดชีวิต


  • การวิเคราะห์ลายผิว จะช่วยให้คุณพ่อคุณแม่ได้รู้จักและเข้าใจความเป็นตัวตน บุคลิกภาพ และพฤติกรรมที่เขาจะแสดงออก ตลอดจน ศักยภาพแฝง หรืออีกนัยหนึ่งคือ ต้นทุนศักยภาพที่ติดตัวมาตั้งแต่เกิดรวมถึงแนวทางในการพัฒนาศักยภาพที่มีให้โดดเด่นขึ้น และยังรวมไปถึง รูปแบบและ วิธีการเรียนรู้ที่เหมาะสม เพื่อให้คุณพ่อคุณแม่ได้จัดเตรียมสิ่งแวดล้อมให้เอื้อต่อการเรียนรู้ซึ่งจะช่วยให้เด็กสามารถประสบความสำเร็จในแนวทางที่เขาถนัด