สำหรับบุคคลทั่วไป

สำหรับเด็กสำหรับบุคคลทั่วไปสำหรับครอบครัว

  • คุณรู้จักตัวเองดีหรือยังว่าต้องการอะไร


  • คุณเคยรู้สึกสับสน.. เหมือนกำลังยืนอยู่ท่ามกลางทางแยกหลายๆ ทาง และเคยถามตัวเองหรือไม่? ว่าตัวเองเกิดมาเพื่ออะไร? ต้องการอะไร? และ จะเป็นอย่างไรต่อไปในอนาคต? ซึ่งความรู้สึกเหล่านี้มักจะเกิดขึ้นเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงในชีวิต เช่น เมื่อเรียนจบ เมื่อต้องการจะเปลี่ยนงานใหม่ หรือเมื่อคิดจะเรียนต่อ

    คนที่โชคดีก็คือคนที่ค้นพบตัวตนที่แท้จริง รู้จุดมุ่งหมาย และวิธีการนำไปสู่ความสำเร็จได้ด้วยตัวเอง แต่สำหรับคนที่ยังหาไม่เจอ และไม่คิดจะลงมือทำอะไรคงเป็นเรื่องที่น่า เสียดาย เพราะในโลกแห่งการแข่งขัน ทั้งในด้านการศึกษา และการทำงาน หากเรามีเป้าหมายที่ชัดเจน รู้วิธีดำเนินการ และสามารถเลือกใช้ศักยภาพที่โดดเด่น หรือจุดแข็งของตนเอง ไปทำให้เป้าหมายที่มีประสบความสำเร็จภายใต้กรอบเวลาที่ จำกัดได้อย่างมีประสิทธิภาพ อันจะนำมาซึ่งความสุข หรือก้าวหน้าได้อย่างมั่นคง และรวดเร็วกว่าคนอื่นๆ


  • การค้นหาตัวเองไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไป การวิเคราะห์ลายผิวจะเป็นทางลัดที่ช่วยให้คุณรู้จักตัวเองดียิ่งขึ้น ช่วยให้คุณสามารถตัดสินใจในสิ่งที่คุณรู้สึกลังเล หรือไม่มั่นใจ และยังช่วยให้ทราบจุดเด่น หรือจุดแข็ง และจุดด้อย หรือจุดอ่อนของตนเอง รวมถึงวิธีการส่งเสริม พัฒนาจุดแข็ง และแนวทางในการป้องกันจุดอ่อน ซึ่งถือเป็นเครื่องมือที่จะเป็นประโยชน์ต่อการนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น