ทุกวัน (เว้นวันหยุดราชการ) : 8.30 น.- 18.00 น. จองสแกนออนไลน์ตลอด 24 ชม.

Team

อมรรัตน์ ประทุมมา

ผู้อำนวยการศูนย์วิเคราะห์ศักยภาพปัญญธารา และ ALL COACHING Academy

Skills
WordPress90%
WordPress90%
WordPress90%

Coaching Specialities

  • People Assessment
  • Team Dynamics
  • Self-Awareness Coaching & Mentoring Skills
  • Action Learning Coaching