ทุกวัน (เว้นวันหยุดราชการ) : 8.30 น.- 18.00 น. จองสแกนออนไลน์ตลอด 24 ชม.

P-PAC

ppac, สแกนลายผิว, สแกนลายนิ้วมือ, ค้นหาตัวตน, cpall, วิเคราะห์ศักยภาพ

เงื่อนไขการเข้ารับบริการวิเคราะห์ศักยภาพบุคคล

ppac, สแกนลายผิว, สแกนลายนิ้วมือ, ค้นหาตัวตน, cpall, วิเคราะห์ศักยภาพ

1. ผู้เข้ารับบริการวิเคราะห์ศักยภาพบุคคลจะต้องมีอายุ 2 ปีขึ้นไป

(ยึดตามวันเกิดในสูติบัตร)

ppac, สแกนลายผิว, สแกนลายนิ้วมือ, ค้นหาตัวตน, cpall, วิเคราะห์ศักยภาพ

2. นัดหมายวิเคราะห์ศักยภาพบุคคลล่วงหน้าอย่างน้อย 15 นาที

(หากไม่มาตามวันและเวลาจะถือว่าสละสิทธิ์การนัดหมาย)

ppac, สแกนลายผิว, สแกนลายนิ้วมือ, ค้นหาตัวตน, cpall, วิเคราะห์ศักยภาพ

3. เมื่อท่านลงทะเบียนสมาชิกโปรดเลือกประเภทการลงทะเบียน ตามด้วยกรอกรายละเอียดผู้เข้ารับบริการ ตั้งบัญชีผู้ใช้งาน (User และ Password) และตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลพร้อมกดรับรองความถูกต้อง

ppac, สแกนลายผิว, สแกนลายนิ้วมือ, ค้นหาตัวตน, cpall, วิเคราะห์ศักยภาพ

4. ในกรณีเลื่อนนัดหมายกรุณาติดต่อ 082-005-0321, 02-071-2999

 (ทุกวัน เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์ เวลา 8:30-18:00) หรือ Line@ : @p-pac

ทั้งนี้ระบบจะส่ง User และ Password ที่ท่านลงทะเบียนไว้ไปยัง E-mail ที่ท่านให้ไว้เพื่อใช้เข้าระบบ

หากท่านติดปัญหาการลงทะเบียนออนไลน์กรุณาติดต่อ  082-005-0321, 02-071-2999

(ทุกวัน เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์ เวลา 8:30-18:00) หรือ Line@ : @p-pac

ขั้นตอนการเข้ารับบริการวิเคราะห์ศักยภาพลายผิว

1. ติดต่อนัดหมายบริการวิเคราะห์ศักยภาพบุคคล

นัดหมายเข้ารับบริการวิเคราะห์ศักยภาพบุคคล
โทร.082-005-0321, 02-071-2999

ระหว่างเวลา 08:30-18:00 น.

โดยเปิดทำการ ทุกวัน เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์
หรือลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ได้ตลอด 24 ชั่วโมง

2. เข้ารับบริการวิเคราะห์ศักยภาพบุคคล

วิเคราะห์ศักยภาพบุคคลตามวันและเวลาที่นัดไว้ ใช้เวลาวิเคราะห์ศักยภาพบุคคลประมาณ 30-45 นาที

3. นัดหมายวันฟังผล

4. ชำระค่าบริการ

ค่าบริการวิเคราะห์ศักยภาพบุคคล 10,000 บาท/ท่าน (สามารถชำระด้วยเงินสด หรือบัตรเครดิต)

5. เข้ารับฟังผล

ฟังผลกับนักวิเคราะห์ 1 ชั่วโมง

*รายงานผลเป็นฉบับภาษาอังกฤษ

หมายเหตุ

 • เข้ารับบริการวิเคราะห์ศักยภาพบุคคลได้ตั้งแต่อายุ 2 ปีขึ้นไป
 • วิเคราะห์ศักยภาพบุคคลโดยใช้ระบบคอมพิวเตอร์ สแกนปลายนิ้วมือทั้ง 10 นิ้ว และใช้หมึกพิมพ์นิ้วมือ
  กรณีเด็กต่ำกว่าอายุ 12 ปี พิมพ์ฝ่าเท้าเพิ่มเติม
 • ไม่อนุญาตให้เด็กต่ำกว่าอายุ 20 ปีเข้าฟังผล

ประโยชน์ของการวิเคราะห์ศักยภาพบุคคล 6 กลุ่มลูกค้า

ppac, สแกนลายผิว, สแกนลายนิ้วมือ, ค้นหาตัวตน, cpall, วิเคราะห์ศักยภาพ

สำหรับครอบครัว

 • ช่วยให้ทราบและเข้าใจถึงความต่างของสมาชิกในครอบครัว อันจะทำให้อยู่ด้วยกันอย่างมีความสุขมากยิ่งขึ้น
 • ทำให้ทราบถึงปัญหาต่างๆ ที่อาจจะสร้างความขัดแย้ง และความไม่เข้าใจซึ่งกันและกัน ระหว่างแม่กับลูก ปู่กับหลาน พี่กับน้อง
ppac, สแกนลายผิว, สแกนลายนิ้วมือ, ค้นหาตัวตน, cpall, วิเคราะห์ศักยภาพ

สำหรับคู่รักหรือคู่สมรส

 • ช่วยให้ทราบและเข้าใจถึงความต่างของคู่ชีวิต ทำให้รักษาสัมพันธภาพที่ดีในการครองคู่และอยู่ด้วยกันอย่างมีความสุขขึ้น
 • ทราบถึงแนวทางและวิธีการสื่อสารอันจะช่วยให้ลดปัญหาความขัดแย้งและความไม่เข้าใจ ซึ่งกันและกัน
ppac, สแกนลายผิว, สแกนลายนิ้วมือ, ค้นหาตัวตน, cpall, วิเคราะห์ศักยภาพ

สำหรับเด็กในวัยเรียน

 • สร้างความเข้าใจและสัมพันธภาพที่ดีในระหว่างบุคคลอื่นๆ และสมาชิกในครอบครัว
 • ทำให้เข้าใจและสร้าวสภาวะแวลล้อมที่เหมาะสมในการเรียนรู้ช่วยให้สามารถตัดสินใจเลือกสายการเรียนได้ตรงกับความถนัด และศักยภาะที่แท้จริงของแต่ละบุคคล
ppac, สแกนลายผิว, สแกนลายนิ้วมือ, ค้นหาตัวตน, cpall, วิเคราะห์ศักยภาพ

สำหรับเด็กเล็ก

 • เข้าใจธรรรมชาติที่แตกต่างของเด็กแต่ละคนทำให้สามารถเลี้ยงดูได้ง่ายขึ้น
 • ทราบถึงวีธีการสื่อสาร อันจะช่วยกระตุ้นพัฒนาการได้สมวัย
 • สามารถวางแผนการเรียนรู้ในช่วงแรกของชีวิตได้สอดคล้องกับความถนัด และตัวตนที่แท้จริง อันจะส่งเสริมการเรียนรู้ได้ถูกทางและเร็วขึ้น
ppac, สแกนลายผิว, สแกนลายนิ้วมือ, ค้นหาตัวตน, cpall, วิเคราะห์ศักยภาพ

สำหรับบุคคลวัยทำงาน

 • ช่วยให้สามารถเลือกสภาวะแวดล้อมที่เอื้อต่อการทำงาน อันส่งผลให้เกิดความก้าวหน้าในสายอาชีพ
 • เข้าใจบุคลิกภาพและตัวตนที่แท้จริงอันจะช่วยให้รู้จักปรับตัวกับผู้ร่วมงานและหัวหน้างานได้ดี
 • ทำให้ตัดสินใจเลือกสายการเรียนต่อได้เหมาะสมกับศักยภาพและบุคลิกภาพ
ppac, สแกนลายผิว, สแกนลายนิ้วมือ, ค้นหาตัวตน, cpall, วิเคราะห์ศักยภาพ

สำหรับองค์กร

 • ช่วยให้สามารถวางบุคลากรได้ตรงกับตำแหน่งงานตั้งแต่แรก (Recruitment)
 • ช่วยแก้ไขปัญหาบุคลากร และจัดวางได้ตรงกับความสามารถและศักยภาพที่แท้จริง (Rotation Plan)
 • ทำให้เข้าใจถึงศักยภาพที่แท้จริงและส่งเสริมได้ถูกทาง (Talent Management)

ความเป็นมาของลายผิววิทยา

วิดีโอ

บทความ

"อย่าหาทางลัดให้ลูก"

บ่อยครั้งนะคะ ที่เรามักจะเห็นลูกทำอะไร “ชักช้า” แล้วรู้สึก “ขัดใจ” จนต้องเข้าไปช่วยเพื่อให้เร็วขึ้น หรือหนักสุดเลย คือการเข้าไป “ทำแทนลูก”...

นัดหมายเข้ารับบริการวิเคราะห์ศักยภาพออนไลน์