ทุกวัน (เว้นวันหยุดราชการ) : 8.30 น.- 18.00 น. จองสแกนออนไลน์ตลอด 24 ชม.

Blog

"อย่าหาทางลัดให้ลูก"

บ่อยครั้งนะคะ ที่เรามักจะเห็นลูกทำอะไร “ชักช้า” แล้วรู้สึก “ขัดใจ” จนต้องเข้าไปช่วยเพื่อให้เร็วขึ้น หรือหนักสุดเลย คือการเข้าไป “ทำแทนลูก”...

รูปแบบการเรียนรู้ที่เหมาะสมของเด็ก

ในการเรียนรู้ของเราทุกคนอาจมีอุปสรรคในการเรียนเกิดขึ้นได้จากหลายสาเหตุ โดยเฉพาะเด็กๆซึ่งอยู่ในวัยของการเรียนรู้ที่ต้องมีครูและคุณพ่อคุณแม่เป็นผู้สอน เด็กอาจจะยังควบคุมหรืออดทนกับข้อจำกัดของตนเองไม่ได้ดีเท่าผู้ใหญ่ ครูและคุณพ่อคุณแม่มีบทบาทสำคัญมากที่ต้องเข้าใจและให้เวลาในการสังเกต เพื่อช่วยให้เด็กได้เกิดการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพและให้เด็กมีความสุขในการเรียน ...

รู้จักลูกผ่านแผนที่พรสวรรค์ (นิ้วชี้ซ้าย ขวา) ต่อ

หลังจากที่เราทราบแล้วว่าแผนที่นิ้วชี้ซ้ายและขวา สะท้อนพรสวรรค์และแนวโน้มพฤติกรรมอะไรบ้าง เรามาลองดูให้รู้ลึกกันลงไปอีกว่า หากส่วนผสมของทั้งสองส่วนมีความแตกต่างกันในหลายรูปแบบจะมีผลต่อแนวโน้มพฤติกรรมอย่างไร ผู้เกี่ยวข้องควรเข้าใจและให้การดูแลอย่างไรบ้าง (นิ้วชี้ซ้าย แผนที่ศักยภาพด้านการคิดเชิงจินตภาพ การคิดสร้างสรรค์ นิ้วชี้ขวา แผนที่ศักยภาพด้านการคิดเชิงตรรกะเหตุผล) กร...

มาเรียนรู้วิถีมืออาชีพที่แท้จริงกันค่ะ

🧑‍💻 เรามักเข้าใจว่ามืออาชีพคือ คนที่มีอาชีพเฉพาะเท่านั้น เช่น แพทย์ ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง นักกฎหมาย ทนายความ วิศวะกร เป็นต้น แต่พวกเราก็มักจะเป็นคนช่างเลือกใช่ไหมคะ เรายังอยากจะเจอมืออาชีพที่แท้ทรู (ขอใช้ศัพท์วัยรุ่นหน่อย) โดยเลือกสรร เฟ้นหา สอบถาม...

มาเป็นคุณครูแนะแนวประจำตัวลูกกันเถอะ❗

👩‍🏫 ด้วยความรักที่มีต่อลูก ๆ ทำให้คุณพ่อคุณแม่หลาย ๆ บ้านคอยระมัดระวังเรื่องต่าง ๆ รอบตัวเขา หลายครั้งที่เราเองเคยผ่านประสบการณ์ต่าง ๆ มาก่อน ทำให้รู้ว่าอะไรดี อะไรไม่ดี อะไรที่ควร ต้องทำแบบไหน รวมถึงอะไรที่ควรระวัง...

พ่อแม่ต้องรู้ สอนลูกจับดินสออย่างไรให้ถูกต้อง

การให้เด็ก ๆ จับดินสอได้อย่างถูกต้องและถูกวิธีก็เป็นศิลปะการสอนอย่างหนึ่งที่พ่อแม่ต้องเข้าใจและเรียนรู้ถึงพัฒนาการตามช่วงวัยของเด็ก ๆ ด้วยค่ะ คุณพ่อคุณแม่อาจจะเคยสังเกตว่าตอนลูกเล็ก ๆ ลูกจะใช้วิธีกำดินสอและเคลื่อนไปทั้งมือและแขน แต่พอลูกโตขึ้นการจับดินสอก็เปลี่ยนไป แน่นอนว่าต้องเป็นการร่วมด้วยช่วยกันของคุณพ่อคุณแม่ที่จะช่วยลูกฝึกจับดินสอได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม ซึ่งช่วงก่อนวัยเรียนและชั้นอนุบาลเป็นช่วงเวลาที่เหมาะสมที่สุดในการช่วยแก้ไขการยึดติดการจับดินสอของเด็ก ๆ เพราะยังอยู่ในช่วงวัยของการเริ่มต้นและการเรียนรู้อยู่ค่ะ 😃 แม้ว่าจะไม่มีวิธีที่ถูกหรือผิดในการจับดินสออย่างแน่ชัด แต่วิธีการจับดินสอแบบ...

"เปลี่ยนคำชม เปลี่ยน Mindset"

จากการศึกษาของนักจิตวิทยา Jennifer Henderlong Corpus และ Mark Lepper ที่วิเคราะห์เกี่ยวกับการศึกษากว่า 30 ปีเรื่องผลกระทบของการชมเด็ก พบว่าพวกเขามีแนวโน้มที่จะสงสัยในคำชมแบบผ่าน ๆ...

บริหารสายสัมพันธ์คู่รัก 5 แบบ ด้วยความเข้าใจ

มนุษย์เป็นปัจเจกบุคคล มีความแตกต่างไม่เหมือนกัน ในความเป็นตัวตนของบุคคล ที่มี แรงจูงใจ แรงผลักดัน ลักษณะนิสัยที่สะท้อนพฤติกรรม การสื่อสาร ภาพลักษณ์ของตน ที่มาจากทัศนคติ คุณค่าภายใน ความชอบ และความสนใจ รวมไปถึงการแสดงบทบาททางสังคม...

นกเหยี่ยวกับแนวทางการพัฒนาตนเอง

“สำหรับผู้กล้า ผู้แสวงหาความสำเร็จและชัยชนะ” 🥇หากคุณคุณสังเกตตนเองและพบว่ามีแนวโน้มลักษณะชอบความชัดเจน ตรงไปตรงมา ชอบการตอบสนองที่รวดเร็ว ตรงประเด็น ขอผลลัพธ์ รักการให้เกียรติ เบื่อความคลุมเคลือ ไม่ชอบการถูกตีกรอบโดยผู้อื่นคล้ายกดดันให้ทำโดยไม่พึงใจ ความสำเร็จและชัยชนะคือสิ่งที่เป็นตัวพิสูจน์และเป็นความท้าทายในชีวิต สนุกกับการแข่งขันและกล้าได้กล้าเสีย คุณอาจเป็นเหยี่ยวค่ะ หลุมพรางของเหยี่ยว คือการมองแต่ผลลัพธ์และความยิ่งใหญ่ที่ตนต้องการ...

นกห่านป่ากับแนวทางการพัฒนาตนเอง

“แนวทางพัฒนาตนสำหรับมืออาชีพและผู้เชี่ยวชาญเพื่อทะยานสู่เจ้ายุทธจักร”หากคุณสังเกตตนเองและพบว่ามีแนวโน้มลักษณะชอบความเป็นมืออาชีพ ชอบการเจาะลึก สนุกกับการรู้ลึกรู้จริง ต้องการเหตุผล ชอบความเสมอภาคและความยุติธรรม เน้นคุณภาพและความมีมาตรฐาน ชอบกระบวนการที่มีความละเอียดชัดเจน นี่คือคุณลักษณะของมืออาชีพและผู้เชี่ยวชาญที่หาตัวจับยากในวงการ คุณอาจมีลักษณะของนกห่านป่าค่ะ หลุมพรางของห่านป่า คือความสมบูรณ์แบบ ซึ่งมันซ่อนความกังวลและต้องการเวลาในการลงรายละเอียด อาจดูจู้จี้ในสายตาผู้อื่น และชอบตัดสินโดยมีมาตรฐานของตนไว้ภายในได้ มักจะแสดงออกและไม่พอใจกับผู้คนที่มีการฝ่าฝืนกฎระเบียบหรือดูไม่รับผิดชอบได้ สิ่งที่ห่านป่าหรือมืออาชีพควรเรียนรู้เพื่อพัฒนาตนได้มากยิ่งขึ้น...

นกกระจอกเทศกับแนวทางการพัฒนาตนเอง

“แนวทางพัฒนาตนสำหรับผู้ยืนหยัด อดทน พากเพียร”หากคุณสังเกตตนเองและพบว่ามีแนวโน้มลักษณะรักสงบ แสวงหาชีวิตที่มั่นคง ไม่จำเป็นต้องแข่งกับใครแต่การชนะใจตัวเองสำคัญที่สุด ชอบชีวิตที่มีความเรียบง่าย ชอบความถ้อยทีถ้อยอาศัย มีอุดมคติว่าความอดทนพยายาม บากบั่น และความหนักแน่นจะมีส่วนช่วยสร้างความสำเร็จ ความอบอุ่นและเกื้อกูลกันจะเป็นพลังชีวิตที่ยิ่งใหญ่ คุณอาจเป็นนกกระจอกเทศค่ะ หลุมพรางของนกกระจอกเทศ คือการตั้งรับ ความนิ่งเนิบทำให้ดูไม่มีความกระตือรือร้นหรือไม่ค่อยมีการแสดงออกในความคิดเห็น จึงถูกมองข้ามและขโมยซีนได้ และการใช้เวลาในการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงที่อาจไม่ทันต่อสถานการณ์...

ทำไม❗…ความนับถือตนเองจึงมีความสำคัญนัก

ความนับถือตนเอง (self-esteem) เป็นตัวกำหนดว่าชีวิตเราจะเป็นคนอย่างไรค่ะ เราคิดกับตนเองอย่างไร เราก็จะเป็นอย่างนั้น ภาพที่เรามองตนเองจะมีผลต่อการกระทำ การแสดงออก การเลือกและการตัดสินใจที่สำคัญในชีวิตของเราเสมอเลยความนับถือตนเอง มีผลมากมายรอบด้านต่อชีวิตของเรา มันเกี่ยวพันกับทุกประสบการณ์ที่เราพบเจอในทุกด้าน ทุกคนที่พบเจอ ส่งผลต่อการตอบสนองต่อสิ่งที่เกิดขึ้นในทุกวันและไม่มีการตัดสินใดสำคัญเท่ากับการที่เราตัดสินหรือพิพากษาตนเองอีกแล้วค่ะการเรียนรู้ในเรื่องความนับถือในตนเองจึงสำคัญมาก เกี่ยวข้องกับความสุขสงบภายใน ทำให้เราได้มีความเข้าใจตนเองมากยิ่งขึ้นและมองเอื้อออกไปเข้าใจผู้อื่นได้ดีมากกว่าเดิม หรือความเคารพตนเองเป็นพื้นฐานของการเคารพผู้อื่นด้วยนั่นเอง นกขอยกตัวอย่าง👉...

ทักษะชีวิตลูกนก 5 แบบ

สังเกตดูในการวิเคราะห์ผลศักยภาพลายผิวแทบทุกเคส ส่วนใหญ่คุณพ่อคุณแม่มักมีความกังวลเสมอว่า ทำอย่างไรลูกจึงจะเอาตัวรอดได้ในโลกปัจจุบัน ประกอบกับได้อ่านผลการวิจัยของ Andrew Steptoe และ Jane Wardle นักวิจัยจาก Department of Epidemiology and Public Health...

ติอย่างไรให้ได้ผลดี 😎

👱‍♀️ ก่อนหน้านี้เคยได้เสนอบทความ “ชมอย่างไรให้ได้ผลดี” ไปแล้ว จริง ๆ แล้วในชีวิตเรา ไม่ว่าจะเป็นการทำงาน การเรียน ก็ไม่ได้มีแต่ด้านดีให้ชมเชยเสมอไป ทุกคนมีข้อผิดพลาดกันได้ ดังนั้นก็คงหนีไม่พ้นการถูกวิจารณ์เช่นเดียวกัน แต่คงไม่มีใครอยากรับพลังลบ เพราะนอกจากจะทำให้เสียความรู้สึกแล้ว ในบางครั้ง บางคนอาจจะถอดใจ...

ชวนสังเกตความทุกข์ที่มักเกิดขึ้นในใจเราคุณมีทุกข์แบบไหนส่วนใหญ่คะ ❓

…มาสังเกตและเรียนรู้ทุกข์ของคน 5 ลักษณะกันค่ะ…ทราบไหมคะว่า 🙂 ระดับความสุขโดยกำเนิดของเราไม่เท่ากัน มันถูกกำหนดโดยยีนส์ค่ะ วันนี้นกจึงขอชวนมาสังเกตความทุกข์ส่วนใหญ่ที่มักปรากฏขึ้นในหลาย ๆ ท่าน สิ่งนี้จะช่วยให้เราเข้าใจธรรมชาติของตัวตนได้มากยิ่งขึ้นค่ะ ที่ผ่านมานกได้รับโอกาสที่พิเศษจาก Professor Lian มากมายในช่วงที่ท่านมาทำงานวิจัยเรื่องภาวะเด็กพิเศษ อาจารย์ท่านเป็นต้นน้ำในการวิเคราะห์ศาสตร์ลายผิวของ...

คนถนัดสมองซ้ายและสมองขวามีความแตกต่างกันอย่างไร

เคยสงสัยกันไหมคะว่า 🤔⭐ สมองทั้ง 2 ซีก ทำงานต่างกันอย่างไร❓⭐ สมองซีกไหนมีความสำคัญมากกว่ากันนะ ❓คนเรามีสมองกันอยู่สองซีก คือ #ซีกซ้าย กับ #ซีกขวา โดยความเชื่อและความเข้าใจของคนทั่ว ๆ ไปมักจะเข้าใจว่าสมองซ้ายต้องเรียนสายวิทย์ สมองขวาต้องเรียนสายศิลป์...

ข้อควรระวังของความสมบูรณ์แบบ 😎

การทำทุกอย่างอย่างตั้งใจ เพื่อให้ผลลัพธ์ของสิ่งที่เราทำนั้นออกมาดี เป็นเรื่องที่ดี และน่าชื่นชมมากนะคะ เพราะมันเป็นการสะท้อนถึงความรับผิดชอบ และการมีมาตรฐานในการทำสิ่งต่าง ๆ แต่ถ้าเรามีสิ่งนี้มากเกินไป ก็อาจจะทำให้กลายเป็นเรื่องที่กดดันทั้งตัวเอง และคนอื่นได้เช่นกันค่ะหลาย ๆ คนอาจจะเรียกพฤติกรรมแบบนี้ว่า #perfectionist เพราะคนที่มีลักษณะนิสัยแบบนี้ อาจจะมีแนวโน้มที่จะทำทุกอย่างอย่างตั้งใจมาก ๆ...

การสร้างแรงจูงใจในการเรียนรู้ของเด็ก 5 บุคลิก

การที่เด็กจะประสบความสำเร็จในการเรียนรู้นั้นจำเป็นต้องมีปัจจัยหลายประการ หนึ่งในปัจจัยสำคัญในการช่วยส่งเสริมการเรียนรู้ คือ การสร้างแรงจูงใจในการเรียนให้เกิดขึ้นกับเด็ก แต่ทั้งนี้ครูและผู้ปกครองจะต้องทำความเข้าใจใน แต่ละบุคลิกของเด็กที่มีความแตกต่างกัน วิธีการในการสร้างแรงจูงใจของเด็กแต่ละแบบอาจจะต้องเลือกใช้ให้เหมาะสม เพื่อทำให้เกิดความสนใจเรียนรู้ของเด็ก ลองมาดูกันนะคะว่า เด็ก 5 แบบ ที่นำมาฝากในบทความนี้ต้องสร้างแรงจูงใจในการเรียนรู้อย่างไรบ้างคะ⭐️ แรงจูงใจในการเรียนรู้ของเด็ก 5 บุคลิก...

ทำไมการกระโดดจึงสร้างความแข็งแรงให้เด็กช่วงอายุ 2-8 ปี ❗️

เมื่อเด็ก ๆ กระโดดได้เป็นครั้งแรก พวกเขาคงรู้สึกตื่นเต้นไม่น้อยเลยนะคะ ไหนจะต้องอาศัยความกล้าและความมั่นใจที่จะก้าวข้ามความกลัวบางอย่างออกไป เพราะเป็นครั้งแรกที่เท้า 2 ข้างของพวกเขาจะไม่ติดพื้น ครั้งแรกที่รู้สึกเหมือนลอยอยู่บนอากาศระยะหนึ่งและเท้าทั้ง 2 ข้างกลับมาที่พื้นอีกครั้ง และเมื่อพวกเขากระโดดได้ต่อเนื่องแล้ว ความสนุกก็กำลังมาค่ะเพราะการกระโดดเป็นวิธีที่ยอดเยี่ยมสำหรับเด็กในการเรียนรู้เกี่ยวกับการควบคุมร่างกาย ช่วยให้พวกเขาปรับปรุงท่าทางและความยืดหยุ่น และสำหรับเด็กที่ไม่ชอบเล่นกีฬา การออกกำลังกายโดยไม่รู้ตัวก็ได้ผลดีมากเช่นกันค่ะการกระโดดจะเกิดขึ้นเมื่อเด็กในวัยหัดเดินสามารถเดิน...

ก็แค่มุมมองที่แตกต่าง 🔒🔓

คุณเคยเจอคนที่ “ไม่ว่าใครจะพูดอะไร ก็ขอฉันเห็นต่างหน่อยได้ไหม” หรือเปล่าคะ? รู้สึกสื่อสารด้วยยากเหลือเกิน ใครเสนออะไร บางครั้งก็ชอบที่จะแตกต่าง คิดอะไรแปลก ๆ และบางครั้งก็รู้สึกว่าเขาตั้งใจจะกวนเราอยู่หรือเปล่านะ? คุณแม่หลายบ้านก็เคยเล่าให้นักวิเคราะห์ฟังแบบนี้ค่ะ แต่จริง ๆ แล้วเขาเหล่านั้นอาจจะไม่ได้ตั้งใจที่จะขัดแย้ง หรือกวนเราก็ได้นะคะ เพราะที่...

แนวโน้มบุคลิกภาพของคนมีอิทธิพลต่อความสุขในการทำงานจริงรึไม่❓

การที่ใครสักคนหนึ่งจะมีความสุขและประสบความสำเร็จในการทำงานได้ตามความปรารถนานั้น ควรได้ทำงานหรือประกอบอาชีพที่สอดคล้องต้องกันกับบุคลิกภาพของตนเอง จริงหรือไม่?🤔 ลองพิจารณาจากบุคลิกภาพ 2 แบบ กันดูนะคะ หากบุคคลที่มี คือ บุคลิกภาพชอบสังคม ชอบทำงานกับคน (Human oriented) มักจะมีความสุขที่ได้ทำงานหรือประกอบอาชีพที่มีโอกาสพบปะผู้คน ได้ทำงานร่วมกันกับผู้อื่น ได้พบปะสังสรรค์...

P-PAC เหมาะกับใคร❓

เป็นคำถามยอดฮิตที่หลาย ๆ คนสงสัย ว่าจริง ๆ แล้วการสแกนลายผิว เพื่อเข้าใจลักษณะพฤติกรรม รวมไปถึงการรู้เรื่องของศักยภาพที่ซ่อนอยู่ในตัวเรานั้นเหมาะกับใคร หรือใครควรจะมาเข้ารับบริการ?🖋 ช่วงที่ผ่านต้องบอกว่าโดยส่วนใหญ่แล้วจะเป็นคุณพ่อคุณแม่พาเด็ก ๆ เข้ามาสแกน เพราะต้องการรู้ และเข้าใจในตัวลูก แต่จริง ๆ...

10 จุดอ่อนของลูก ๆ ที่พ่อแม่ต้องระวัง ❗

คุณพ่อคุณแม่ทราบรึยังคะว่ามีจุดอ่อนอะไรที่ทำให้ลูกของเราไม่มีความสุขและไม่กล้าแสดงตัวตนออกมาให้เห็นในเวทีต่าง ๆ วันนี้พี่อ้อยมาชวนคุณพ่อคุณแม่สังเกตสัญญาณจากลูกน้อยกันค่ะ หากคุณพ่อคุณแม่เห็นสัญญาณเหล่านี้ ต้องรีบช่วยลูก ๆ ของเรากันนะคะ 😃📣 1. ยึดติดกับความสำเร็จมากเด็กที่ต้องการคำชื่นชมตลอดเวลา ต้องการเป็นที่รู้จัก ต้องการชื่อเสียง และความสำเร็จเพื่อให้ได้รับการยอมรับและรู้สึกว่าตนเองมีคุณค่าในสายตาผู้อื่น ซึ่งเกิดจากการไม่เห็นคุณค่าภายในตนเอง จึงต้องเสริมความเชื่อมั่นโดยอาศัยความสำเร็จต่าง ๆ...

10 คำพูดสร้าง Growth Mindset ให้ลูก 😍

“หนูยังทำโจทย์เลขข้อนี้ไม่ได้” “หนูยังพูดภาษาอังกฤษไม่คล่อง” “ผมยังไม่ได้เป็นนักกีฬาทีมฟุตบอลของโรงเรียน”คงเป็นเรื่องที่น่าเศร้า 😢 หากคุณพ่อคุณแม่ได้ยินเด็ก ๆ พึมพำประโยคเหล่านี้กันนะคะ แต่ก็เป็นโอกาสทองที่จะสอนพวกเขาเกี่ยวกับกรอบความคิดแบบเติบโต (Growth Mindset) ด้วยเคล็ดลับง่าย ๆ เพียงข้อเดียว เพียงคุณพ่อคุณแม่ลองสอนลูกให้เพิ่มคำวิเศษที่ส่วนท้ายของประโยคเหล่านั้นดูนะคะ นั่นก็คือคำว่า “แต่”...

P-PAC กับ การดูดวง ต่างกันอย่างไร ❓

จากประสบการณ์ที่ได้คุยกับลูกค้าหลายท่าน หลายครั้งที่ได้ยินว่า “ตอนแรกนึกว่าเป็นรูปแบบหนึ่งของหมอดู” ความจริงนั้น เรื่องนี้ก็พอจะเข้าใจได้นะคะ เพราะว่าเราใช้ลายนิ้วมือ ลายฝ่ามือ (ในเด็กที่ต่ำกว่าอายุ 12 ปี ก็จะต้องใช้ลายฝ่าเท้าด้วย) ในการวิเคราะห์ จึงทำให้หลายท่านอาจจะเข้าใจผิดได้👉 ความต่างส่วนแรกนั้น คือลายผิวที่เราใช้เป็นลายผิวที่นูนขึ้นมา หรือถ้าจะให้เข้าใจได้ง่ายขึ้นนั้น...

คุณกำลังทำตัวอย่างพฤติกรรมไม่ดีให้ลูกเห็นอยู่หรือเปล่า ⁉️

ไม่ว่าจะเป็นลูกเล็กหรือจะเป็นลูกวัยรุ่น พวกเขาคอยดูสิ่งที่พ่อแม่หรือคนใกล้ชิดทำอยู่เสมอ พวกเขาจะเห็นว่าพ่อแม่จัดการกับความเครียดอย่างไร พวกเขาดูว่าพ่อแม่ปฏิบัติต่อผู้อื่นอย่างไรและสังเกตว่าพ่อแม่จัดการกับความรู้สึกอย่างไร ลูกค่อย ๆ ซึมซับข้อมูลทั้งหมดเหมือนฟองน้ำเล็ก ๆ ที่กำลังซึมซับน้ำอยู่ พ่อแม่อาจจะคิดว่าลูก ๆ ไม่ได้ให้ความสนใจกับสิ่งที่ตัวเองพูดหรือแสดงพฤติกรรมมากนัก แต่สิ่งที่สำคัญคือพ่อแม่ต้องเป็นแบบอย่างที่ดีให้ลูก🧒🧒🏻 หากเป็นเด็กเล็ก พ่อแม่อาจสังเกตจากการเล่นตุ๊กตาของลูก เพราะส่วนใหญ่เด็ก...

5ภาษารักและรูปแบบการเลี้ยงดูลูก (#ตอนที่5)

(The Five Love Languages)แล้วภาษารักของลูกคืออะไร? คุณพ่อคุณแม่จะแสดงความรักต่อลูกอย่างไร? เมื่ออาทิตย์ที่แล้วเราพูดถึงThe Five Love Languages 5 ภาษารัก ซึ่งเป็นทฤษฎีของ Dr. Gary Chapman ซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านความรักความสัมพันธ์ ชีวิตครอบครัวและการพัฒนาเด็ก...

5ภาษารักและรูปแบบการเลี้ยงดูลูก (#ตอนที่4)

(The Five Love Languages)แล้วภาษารักของลูกคืออะไร? คุณพ่อคุณแม่จะแสดงความรักต่อลูกอย่างไร?เมื่ออาทิตย์ที่แล้วเราพูดถึงThe Five Love Languages 5 ภาษารัก ซึ่งเป็นทฤษฎีของ Dr. Gary Chapman ซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านความรักความสัมพันธ์ ชีวิตครอบครัวและการพัฒนาเด็ก...

5ภาษารักและรูปแบบการเลี้ยงดูลูก #ตอนที่3

(The Five Love Languages)แล้วภาษารักของลูกคืออะไร? คุณพ่อคุณแม่จะแสดงความรักต่อลูกอย่างไร?เมื่ออาทิตย์ที่แล้วเราพูดถึง The Five Love Languages 5 ภาษารัก ซึ่งเป็นทฤษฎีของ Dr. Gary Chapman ซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านความรักความสัมพันธ์...

5ภาษารักและรูปแบบการเลี้ยงดูลูก #ตอนที่2

(The Five Love Languages)แล้วภาษารักของลูกคืออะไร? คุณพ่อคุณแม่จะแสดงความรักต่อลูกอย่างไร?เมื่ออาทิตย์ที่แล้วเราพูดถึง The Five Love Languages 5 ภาษารัก ซึ่งเป็นทฤษฎีของ Dr. Gary Chapman ซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านความรักความสัมพันธ์...

รวม5ภาษารักของลูกและแบบทดสอบ

เราชอบภาษารักแบบไหนนะ 💗 คุณพ่อคุณแม่ทราบมั้ยคะว่า “ความรัก” 💗 ก็มีภาษาของเขาอยู่เหมือนกันนะคะ แล้วถ้าคุณพ่อคุณแม่ทราบว่าภาษารักของลูกเป็นแบบไหน ลูกชอบให้บอกรักผ่านรูปแบบไหน คุณพ่อคุณแม่ก็จะได้แสดงภาษารักให้ตรงใจลูกได้ เพราะวิธีที่ดีที่สุดในการบอกรักลูกคือการระบุภาษารักหลักและสื่อสารความรักของคุณพ่อคุณแม่ตามสิ่งที่ลูกชอบที่จะให้บอกรักนั่นเองค่ะThe Five Love Languages 5 ภาษารัก เป็นทฤษฎีของ Dr....

รู้จักลูกผ่านแผนที่พรสวรรค์ (นิ้วโป้งซ้าย ขวา) ต่อ

หลังจากที่เราทราบแล้วว่าแผนที่นิ้วโป้งซ้ายและขวา สะท้อนพรสวรรค์และแนวโน้มพฤติกรรมอะไรบ้าง เรามาลองดูให้รู้ลึกกันลงไปอีกว่า หากส่วนผสมของทั้งสองส่วนมีความแตกต่างกันในหลายรูปแบบจะมีผลต่อแนวโน้มพฤติกรรมอย่างไร ผู้เกี่ยวข้องควรเข้าใจและให้การดูแลอย่างไรบ้าง (นิ้วโป้งซ้าย แผนที่ศักยภาพด้านการริเริ่มและควบคุมเป้าหมาย นิ้วโป้งขวา แผนที่ศักยภาพด้านการเข้าใจและควบคุมตนเอง)⭐ กรณีที่ 1 ศักยภาพทั้งสองแข็งแรงมาก เด็กหรือคน ๆ นั้นจะแสดงออกถึงการมีความคิดเป็นของตนเองสูง ความกล้า...

คุณรู้หรือไม่ว่า ทำไม P-PAC ถึงมีพิมพ์ฝ่ามือด้วย 🖐🖐

คิดว่าเกือบทุกท่านน่าจะเคยทำศิลปะ แบบทาสีบนฝ่ามือแล้วพิมพ์กระดาษมาแล้วใช่ไหมคะ นอกจากความสนุกสนานและความสวยงามแล้ว คุณรู้หรือไม่คะ ว่าบนฝ่ามือบอกอะไรเพิ่มเติมได้อีกมาก (*ไม่ใช่การดูดวงนะคะ 555)ในศาสตร์การวิเคราะห์ลายผิววิทยา เราใช้เส้นที่เป็นสันนูนขึ้นมาในการวิเคราะห์ ซึ่งเส้นเหล่านี้ก็มีอยู่บนฝ่ามือเช่นกัน หากท่านผู้อ่านสงสัยหรือยังไม่เคยเห็นมาก่อน ลองเอาหมึกหรือสีมาทาที่ฝ่ามือบางๆ แล้วแปะลงบนกระดาษดูจะปรากฎรอยเส้นตามสีหมึกเป็นริ้วๆ อยู่เต็มฝ่ามือเลยค่ะ 🙂✍️ ซึ่งลายบนฝ่ามือเหล่านี้สามารถบอกเราได้หลายอย่างเลยค่ะ สามารถสะท้อนได้ถึงสภาวะทางอารมณ์...