ทุกวัน (เว้นวันหยุดราชการ) : 8.30 น.- 18.00 น. จองสแกนออนไลน์ตลอด 24 ชม.

Team

ANNA FRUMMERIN

CERTIFIED MYERS BRIGGS TYPE INDICATOR (MBTI) PRACTITIONER  INTERNATIONAL COACH FEDERATION (ACC, ICF) ACTION LEARNING COACH (WIAL)

Coaching Specialities

  • Transformation Coach
  •  Leadership Coach