ทุกวัน (เว้นวันหยุดราชการ) : 8.30 น.- 18.00 น. จองสแกนออนไลน์ตลอด 24 ชม.

Team

Dr.Cherie Carter-Scott

"The Mother of Coaching' Master Certified Coach (MCC, ICF), Motivation Management Service (MMS)

Coaching Specialities

  • Corporate Consultant
  • International Speaker