ทุกวัน (เว้นวันหยุดราชการ) : 8.30 น.- 18.00 น. จองสแกนออนไลน์ตลอด 24 ชม.

Team

Michael A. Pomije

Professional Certified Coach (PCC, ICF), Motivation Management Service (MMS)

 

Coaching Specialities

  • Executive Lifestyle Coach
  • Time Management
  • Communication Skills
  • Personal Growth