ทุกวัน (เว้นวันหยุดราชการ) : 8.30 น.- 18.00 น. จองสแกนออนไลน์ตลอด 24 ชม.

Team

ดร.พัชรี ทรัพย์ทวีพร

International Coach Federation (ICF)

Skills
WordPress90%
WordPress90%
WordPress90%

Coaching Specialities

  • Coach
  • Mentor
  • Speaker
  • Education