ทุกวัน (เว้นวันหยุดราชการ) : 8.30 น.- 18.00 น. จองสแกนออนไลน์ตลอด 24 ชม.

Team

ดร.ฐิติวรรณ สินธุ์นอก

Professional Certified Coach (PCC, ICF), Action Learning Coach (WIAL)

   

Skills
WordPress90%
WordPress90%
WordPress90%

Coaching Specialities

  • Coaching , Mentoring ,Counseling
  • HR Development
  • HR Management
  • Competency Based Development
  • Business Consultant
  • Knowledge Management and Innovation