ppac, สแกนลายผิว, สแกนลายppac, สแกนลายผิว, สแกนลายนิ้วมือ, ค้นหาตัวตน, cpall, วิเคราะห์ศักยภาพ

วิถีนกแก้ว: วิถีที่พร้อมจะปรับเปลี่ยน

?วิถีนกแก้ว: วิถีที่พร้อมจะปรับเปลี่ยน

ในสภาพของการเปลี่ยนแปลงเช่นขณะนี้ คนที่ปรับตัวได้เร็วและสามารถ อยู่รอดในสถานการณ์ได้ นกแก้วจะเป็นผู้มีศักยภาพอย่างยิ่ง

?พฤติกรรมนกแก้วที่เห็นได้ชัดในสังคมก็คือ การที่มีสินค้า บริการ หรืออะไรก็ตามที่มีกระแสนิยมในขณะนั้น จู่ ๆ ก็มีมือดีมาสร้างสินค้าที่ดัดแปลงต่อยอดให้แตกต่างไปจากเดิม แถมมีลูกเล่นแปลกใหม่ให้ยืดหยุ่นแก้ข้อจำกัดของสิ่งที่ออกมาก่อนหน้า พอจะเรียกว่าสร้างสรรค์ได้ พูดได้ว่านกแก้วเป็นเจ้าแห่งการคิดลงรายละเอียดแบบประยุกต์ใช้รอบด้าน (มากกว่าลงลึกแบบห่านป่า) มีความยืดหยุ่นสูง โดยใช้ทรัพยากรรอบตัว และนำข้อมูลที่ไม่ต้องครบทุกด้านมาสนับสนุนให้เป็นประโยชน์ ทั้งยังมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี พอจะเป็นผู้ประสานงาน หรือใช้การสื่อสารแบบประนีประนอมในสถานการณ์ที่เสียเปรียบให้พลิกผันได้

?หากในองค์กรมีระบบการฝึกอบรมพัฒนาให้ลงลึกในความรู้ และทักษะนั้นแล้ว ก็จะเป็นการติดอาวุธให้กับพนักงานประเภทนี้ ซึ่งโครงการเฉพาะกิจที่ไม่ทันเตรียมตัว (Ad hoc Project) นกแก้วจะรับมือได้ดี เพราะสามารถแก้ไขสถานการณ์เฉพาะหน้าได้ทันท่วงที เพื่อเป็นการต่อเวลาสำหรับการพัฒนาระบบให้ดีขึ้นในภายหลังซึ่ง น่าแปลกที่สถานการณ์ที่กดดันนี้กลับจะทำให้หมู่นกแก้วดึงความสามารถประเภทนี้ออกมาได้ดีเป็นพิเศษ เรียกว่าปรับตัวได้เมื่อจำเป็น

นอกจากนั้นการที่นกแก้วเป็นผู้รอบรู้แล้วยังทำให้เป็นพนักงานที่ทำงานได้คล่องแคล่วเรียนรู้เร็ว หากเป็นผู้บริหารก็สามารถรับมือกับงานได้หลากหลาย เรียกได้ว่า เป็นได้ทุกบทบาทที่ต้องไปเติมเต็มทีมงานได้ในยามที่จำเป็น ไม่ว่าจะเป็นผู้นำ ผู้โน้มน้าวต่อรอง ผู้ประสานงาน หรือเป็นผู้ปฏิบัติ ทำให้นกแก้วมักจะมีบทบาทด้านการให้คำปรึกษาได้ดีเมื่อมีความรู้ความเชี่ยวชาญมากพอ จึงจำเป็นที่จะต้องสร้างความชัดเจนในวิชาชีพให้ตนเองแต่แรก

✔️อย่างไรก็ดีภายใต้ศักยภาพการอยู่รอดได้ดีของนกแก้วก็ตามมาด้วยจุดที่ต้องระวัง คือ การตัดสินใจแบบแบ่งรับแบ่งสู้ซึ่งทำให้เกิดความคลุมเครือ พร้อมจะปรับเปลี่ยนตามความกดดันของสถานการณ์ หรือผู้คนส่วนใหญ่ หรือเปลี่ยนแปลงบ่อยทำให้ทีมงานต้องปรับเปลี่ยนการทำงานตามตลอดเวลาอย่างเลี่ยงไม่ได้ กลายเป็นนกแก้วมักจะตัดสินใจ และลงมือทำเมื่อหลังชนฝาแล้ว เรียกว่าทำงานได้ไม่สุด เพียงแค่พอผ่าน ทำให้เสียโอกาสที่จะทำงานให้ได้เต็มที่

?การสร้างทางเลือก และควบคุมให้ตนเองต้องเลือกทางที่เหมาะสม (ไม่ใช่ทางเลือกที่ได้ประโยชน์มากที่สุด) เป็นสิ่งที่จำเป็นต้องทำให้เคยชิน ไม่ประนีประนอม การสร้างสถานการณ์ที่กดดันในระดับหนึ่งที่เพียงพอ การบังคับใช้ กฏระเบียบที่สำคัญจะทำให้หมู่นกแก้วผู้ซึ่งมีพฤติกรรมที่ย้อนแย้งในตนเองได้ดึงศักยภาพที่ซ่อนไว้มาใช้ได้อย่างที่อาจคาดไม่ถึง

บทความ โดย สุชาติ เจนมธุกร (นักวิเคราะห์ศักยภาพ P-PAC)

อ่านบทความอื่นๆ Click link

Leave a comment