Cpall, PPAC, ค้นหาตัวตน, ค้นหาศักยภาพ, วิเคราะห์ศักยภาพ, สแกนลายนิ้วมือ, สแกนลายผิว

นกกระจอกเทศกับแนวทางการพัฒนาตนเอง

Cpall, PPAC, ค้นหาตัวตน, ค้นหาศักยภาพ, วิเคราะห์ศักยภาพ, สแกนลายนิ้วมือ, สแกนลายผิว

“แนวทางพัฒนาตนสำหรับผู้ยืนหยัด อดทน พากเพียร”

หากคุณสังเกตตนเองและพบว่ามีแนวโน้มลักษณะรักสงบ แสวงหาชีวิตที่มั่นคง ไม่จำเป็นต้องแข่งกับใครแต่การชนะใจตัวเองสำคัญที่สุด ชอบชีวิตที่มีความเรียบง่าย ชอบความถ้อยทีถ้อยอาศัย มีอุดมคติว่าความอดทนพยายาม บากบั่น และความหนักแน่นจะมีส่วนช่วยสร้างความสำเร็จ ความอบอุ่นและเกื้อกูลกันจะเป็นพลังชีวิตที่ยิ่งใหญ่ คุณอาจเป็นนกกระจอกเทศค่ะ

หลุมพรางของนกกระจอกเทศ

คือการตั้งรับ ความนิ่งเนิบทำให้ดูไม่มีความกระตือรือร้นหรือไม่ค่อยมีการแสดงออกในความคิดเห็น จึงถูกมองข้ามและขโมยซีนได้ และการใช้เวลาในการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงที่อาจไม่ทันต่อสถานการณ์ รวมทั้งการเลี่ยงต่อการเผชิญหน้าหรือความกดดันที่ได้รับทำให้ปัญหาไม่สามารถได้รับการแก้ไขได้อย่างแท้จริงได้ค่ะ

สิ่งที่นกกระจอกเทศควรเรียนรู้ในการพัฒนาตนเอง ได้แก่

  • ฝึกฝนที่จะจัดการกับ comfort Zone ความขี้เกียจและเรียนรู้วิธีสร้างแรงจูงใจเพื่อเป็นพลังภายในที่จะสร้างความหมายในชีวิตมากขึ้น
  • เริ่มพัฒนาการวางแผนชีวิตให้มีความชัดเจนอย่างเป็นรูปธรรมและเรียนรู้ที่จะลงมือทำเพื่อสร้างความเป็นไปได้ให้เร็วขึ้น เพราะเรารู้อยู่แล้วว่าการแข่งกับตนเองสำคัญมากกว่าไปเปรียบเทียบกับผู้อื่น
  • ให้กำลังใจตนเองมากยิ่งขึ้นเมื่อมีพัฒนาการเป็นลำดับไป กำลังใจภายในสร้างได้ด้วยตนเองค่ะ
  • เมื่อมีอุปสรรค มีความกังวล หรือความกดดันเกิดขึ้น ให้เรียนรู้วิธีที่จะทำความเข้าใจและอยู่กับมันให้ดีขึ้น


สิ่งที่สำคัญคือเรามีความพากเพียรและความอดทนที่เป็นเลิศอยู่แล้ว รอเพียงกาลเวลาเป็นตัวพิสูจน์ตนเองเท่านั้น


นกรู้ดีว่า ผู้รักสงบ ผู้อ่อนโยน ผู้ให้และผู้ปิดทองหลังพระ อาจบอบช้ำได้จากสถานการณ์ที่ไม่คาดคิดและถูกเอาเปรียบจากผู้อื่น ขอเป็นกำลังใจให้ผู้เสียสละโดยไม่หวังผล และผลของการเป็นผู้ให้เป็นขบวนการเรียนรู้ชีวิตที่ยิ่งใหญ่และเป็นความภูมิใจและเติบโตภายในได้อย่างงดงามนั่นเองค่ะ
คุณภาพแห่งหัวใจ ส่วนหนึ่งคือการเข้าใจความยิ่งใหญ่ของคำว่า ”ผู้ให้” อย่างแท้จริงค่ะ
มอบให้ท่านผู้รักสันติ สุขุม อ่อนโยนและเสียสละ ด้วยความรักและรู้สึกอบอุ่นหัวใจค่ะ

โดย คุณนก ธนัญกรณ์ เดชโติอธิวัฒน์ – นักวิเคราะห์ศักยภาพ P-PAC

บทความอื่นๆ Click link

Leave a comment