Cpall, PPAC, ค้นหาตัวตน, ค้นหาศักยภาพ, วิเคราะห์ศักยภาพ, สแกนลายนิ้วมือ, สแกนลายผิว

บริหารสายสัมพันธ์คู่รัก 5 แบบ ด้วยความเข้าใจ

Cpall, PPAC, ค้นหาตัวตน, ค้นหาศักยภาพ, วิเคราะห์ศักยภาพ, สแกนลายนิ้วมือ, สแกนลายผิว

มนุษย์เป็นปัจเจกบุคคล มีความแตกต่างไม่เหมือนกัน ในความเป็นตัวตนของบุคคล ที่มี แรงจูงใจ แรงผลักดัน ลักษณะนิสัยที่สะท้อนพฤติกรรม การสื่อสาร ภาพลักษณ์ของตน ที่มาจากทัศนคติ คุณค่าภายใน ความชอบ และความสนใจ รวมไปถึงการแสดงบทบาททางสังคม

ลักษณะดังที่กล่าวมานี้มีมาพร้อมกับการเกิดและเติบโตของมนุษย์ โดยการผสมผสานไปพร้อม ๆ กับการเรียนรู้จากสังคม สิ่งแวดล้อม จึงทำให้ทุกคนมีความต่าง ไม่เหมือนกัน และไม่สามารถบอกได้ว่าบุคลิกของคนแบบไหนคือ ดีที่สุด หรือแบบไหนที่ไม่ดี เพราะทุกคนต่างดำรงชีวิต ในเส้นทางของตัวเอง ความเป็นตัวตนของคนนั้น มักสะท้อนออกมาในการดำรงชีวิตตามธรรมชาติมากกว่าการอยู่ในบทบาททางสังคม หรือการทำงาน เพราะอาจมีข้อจำกัดหรือความจำเป็นทำให้คนเราพยายามปรับตัวให้อยู่ได้กับกลุ่มคนที่มีผลต่อการดำรงชีวิต ความมั่นคง หรือการอยู่รอด การสะท้อนลักษณะตามธรรมชาติมักจะเห็นได้ชัดจากการดำรงชีวิตประจำวัน การอยู่กับครอบครัว หรือกับคนที่ใกล้ชิด ทั้งทางด้านที่พึงประสงค์ หรือไม่พึงประสงค์ก็จะแสดงออกมา

ความแตกต่างของบุคคลที่มีผลโดยตรงกับการบริหารสายสัมพันธ์ ขึ้นอยู่กับว่าการอยู่ร่วมกันของเรานั้น เราเข้าใจความเป็นตัวตนของกันและกันมากน้อยขนาดไหน เรายอมรับ และพร้อมที่ปรับตัวหรือไม่ สิ่งสำคัญของเป้าหมายที่เรามองร่วมกันคืออะไร หรือเป็นเป้าหมายของใคร หากวันนี้เรายังมีคำถามในใจ หรือเราเฝ้าสงสัยในความเป็นตัวตนของคนที่เรารัก และเราบอกว่าเรายังไม่เข้าใจในสิ่งที่เขาคิด และเขาเป็น นั่นถือว่าเป็นสัญญาณที่ดี เพราะแสดงให้เห็นว่านั่นคือโอกาสในการพัฒนาสายสัมพันธ์ในการอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข เพราะเรายังมีความปรารถนาที่จะรักและทำให้คนที่เรารักมีความสุข และนั่นคือความรักที่เราทุกคนมีโอกาสได้รับ

ลองมาดูบทพิสูจน์ว่าเราเข้าใจคนในสายสัมพันธ์ของเราก่อนมั้ยคะว่าเขาเหล่านั้นเป็นคนที่มีลักษณะอย่างไร และเขาต้องการอะไรจากเรา

คนแบบที่ 1 #โรแมนติก
คู่รักโรแมนติก จะชอบอยู่ในบรรยากาศที่รื่นรมย์ มีสีสัน สนุกสนาน ผ่อนคลายไม่ตึงเครียด ไม่ว่าจะเป็นสถานที่หรือการเข้าสังคม ต้องการได้รับความสนใจ การเป็นที่รักและเป็นคนสำคัญ การเป็นที่ชื่นชม ยอมรับฟังความคิด การแสดงความรู้สึก การมีภาพลักษณ์ที่ดีปรากฎในสายตาของคนอื่น ชอบการใช้ชีวิตอย่างมีความสุข ลองกิจกรรมแบบโรแมนติก เช่น นัดเดทกันบ้างถึงแม้ว่าจะแต่งงานและอยู่ด้วยกันแล้ว ของขวัญตามเทศกาลต่าง ๆ อย่าให้ขาด ชักชวนกันไปท่องเที่ยวในบรรยากาศสวย ๆ กิจกรรมเหล่านี้จะเป็นเหมือนผงชูรสปรุงให้รสชาติของคู่รักแบบนี้มีสีสัน และมีความสุขสดใสได้ยาวนานเลยค่ะ


คนแบบที่ 2 #ท้าทาย
คู่รักท้าทาย มักมีจุดยืนชัดเจน ต้องการความอิสระ การเคารพให้เกียรติและเชื่อมั่นในความสามารถของตนเอง ต้องการความชัดเจน เน้นผลลัพธ์ในเป้าหมายของตนเอง ต้องการอำนาจในการควบคุมที่ตัดสินใจได้ด้วยตัวเอง ไม่ชอบอยู่ภายใต้การควบคุมของใคร การสื่อสารเน้นประเด็นที่เขาสนใจ ไม่ก้าวก่ายความคิด สิ่งสำคัญคือการแสดงให้เห็นถึงความเชื่อมั่น และความภาคภูมิใจในตัวตนและบทบาทของเขา การให้เกียรติเขาในที่สาธารณะ แต่ต้องไม่มากเกินความเป็นจริง อย่าท้าทายอำนาจ หรือการแสดงตนเกินขอบข่ายหรือไปทำให้เขาเสียเกียรติ กิจกรรมที่มีความท้าทายเป็นสิ่งที่มาเติมเต็มสำหรับคู่รักแบบนี้ได้ดีค่ะ


คนแบบที่ 3 #สมถะ
คู่รักสมถะ การมีชีวิตเรียบง่าย ชอบอยู่กับคนคุ้นเคย สิ่งแวดล้อมที่คุ้นเคย ไม่ชอบการเปลี่ยนแปลงกะทันหัน ต้องการได้รับความใส่ใจ ความเห็นอกเห็นใจ การดูแลใกล้ชิด อยู่ข้าง ๆ เสมอ การแสดงภาษากายที่นุ่มนวลอ่อนโยน การพูดคุยแบบให้กำลังใจในการสนับสนุนเมื่อต้องทำอะไรด้วยตนเอง ต้องการคำแนะนำที่ชัดเจน ให้เวลาเตรียมพร้อม สำหรับการรับมือกับสิ่งใหม่ การรักษาสัญญาเป็นเรื่องที่สำคัญต่อจิตใจมาก ๆ การชักชวนกันไปทำบุญน่าจะเป็นกิจกรรมที่เติมเต็มความสุขให้คู่รักแบบสมถะได้เป็นอย่างดี


คนแบบที่ 4 #สมบูรณ์แบบ
คู่รักสมบูรณ์แบบ เป็นคู่รักต้องการมีชีวิตอยู่บนความมั่นคง ไม่เสี่ยงหรือมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา การใช้ชีวิตที่มีระบบและมีแบบแผน การควบคุมกฎ กติกา ต้องการความเคารพและการรับฟัง พูดคุยด้วยเหตุ- ผล บนข้อมูลที่ครอบคลุมครบถ้วน ต้องการการยอมรับในความเป็นมืออาชีพ มีความเชื่อมั่นและไว้ใจซึ่งกันและกัน การรักษาสัญญาและความยุติธรรม กิจกรรมที่ช่วยเติมเต็มอาจจะต้องพูดคุยกันแบบเปิดใจว่าชอบหรือสนใจอะไร ในเวลานั้น และหาข้อสรุปร่วมกัน อย่าเดาความชอบหรือคิดแทนคู่รักแบบนี้นะคะ


คนแบบที่ 5 #หลากหลาย
คู่รักหลากหลาย ต้องการอิสระในการคิดและการตัดสินใจ ไม่ชอบการถูกตีกรอบความคิดและเวลาหรือการถูกกำหนดด้วยกฎเกณฑ์ที่ตึงเกินไป ต้องการคู่คุยคู่คิดแลกเปลี่ยนมุมมองและรับฟัง ต้องการโอกาสในการตัดสินใจแบบมีทางเลือก ไม่เร่งรัด ไม่บังคับ ต้องการข้อมูลรอบด้านเพื่อคิดวิเคราะห์และตัดสินใจ ไม่ชอบถูกกดดันให้ต้องตัดสินใจทันที คู่คุยคู่คิดจึงสำคัญมาก ๆ สิ่งสำคัญสำหรับคู่รักแบบนี้คือต้องการโอกาสเรียนรู้สิ่งใหม่ ดังนั้นเพื่อความตื่นเต้นและความสนุกในการใช้ชีวิตคู่คือ การ Create กิจกรรมสนุก ๆ ทำร่วมกันนะคะ หรืออาจจะชวนกันเดินทางท่องเที่ยว ไปในสถานที่ใหม่ ๆ ก็เป็นสีสันให้กับชีวิตรักของคู่รักที่ความหลากหลายได้เช่นกัน


ฝากคู่รัก 5 แบบ ให้ท่านผู้อ่านลองสังเกตคู่รักข้าง ๆ กายเราสิคะ เขาเป็นแบบไหน ลองนำเทคนิคที่พี่อ้อยนำมาฝากกันไปปรับใช้ดู อาจจะทำให้สัมพันธภาพที่ดีอยู่แล้ว มีสีสัน สดใส และเพิ่มรสชาติมากยิ่งขึ้น ส่วนคู่ไหนที่เริ่มจืดจาง มีระยะห่าง ลองนำเทคนิคนี้ไปบริหารสายสัมพันธ์คู่รักกันดูนะคะ อาจจะช่วยให้กระชับแน่นแฟ้นมากขึ้น เพิ่มความหวานให้กับคู่ของเรามากขึ้น ได้ผลเป็นอย่างไร อย่าลืมกลับมาเล่าให้พี่อ้อยฟังกันด้วยนะคะ

โดย พี่อ้อย พัชราภรณ์ คงสวัสดิ์ นักวิเคราะห์ศักยภาพ P-PAC

บทความอื่นๆ Click link

Leave a comment