Cpall, PPAC, ค้นหาตัวตน, ค้นหาศักยภาพ, วิเคราะห์ศักยภาพ, สแกนลายนิ้วมือ, สแกนลายผิว

ลายผิววิทยา มีความน่าเชื่อถือเพียงใด

งานวิจัยมากมาย พบว่า ลายนิ้วมือของลิงซิมแปนซีมีความคล้ายคลึงกับลายนิ้วมือมนุษย์มาก เพียงแต่มีขนาดเล็กกว่าเท่านั้นค่ะ

Cpall, PPAC, ค้นหาตัวตน, ค้นหาศักยภาพ, วิเคราะห์ศักยภาพ, สแกนลายนิ้วมือ, สแกนลายผิว
Cpall, PPAC, ค้นหาตัวตน, ค้นหาศักยภาพ, วิเคราะห์ศักยภาพ, สแกนลายนิ้วมือ, สแกนลายผิว
  • การวิจัยและศึกษาจากลิงซิมแปนซีมีความสามารถในการเรียนรู้โดยการใช้เครื่องมือได้ดีในระดับหนึ่งทีเดียวแต่ก็ยังไม่เทียบเท่ากับมนุษย์งานวิจัยทางวิทยาศาสตร์ พบอีกว่า ผู้ที่มีรูปแบบความคิดและพฤติกรรมที่ไม่ค่อยปกติ จะมีลายบนนิ้วมือโดยเฉพาะบนนิ้วชี้แตกต่างจากคนทั่วไป มีงานวิจัยด้านความสัมพันธ์ระหว่างโรคภัยไข้เจ็บ ความผิดปกติของโรคทางพันธุกรรมกับความสัมพันธ์ของการเกิดลายผิวอีกมากมาย แม้ในศาสตร์ทางการแพทย์ของจีนโบราณก็ได้มีการบันทึกไว้ด้วยค่ะว่า นิ้วกลางสามารถแสดงถึงระบบความรู้สึกและการเคลื่อนไหวของร่างกาย มือและเท้าได้ ซึ่งสะท้อนได้ว่าลายผิววิทยาสามารถบอกข้อมูลบางอย่างได
  • ปัจจุบัน รูปแบบและเครื่องมือของการประเมินบุคลิกภาพมีมากมายนัก แต่การวิเคราะห์ศักยภาพผ่านลายผิววิทยาไม่ได้อิงจากการประเมินตนเอง ไม่ได้ใช้ผู้อื่นในการประเมิน ไม่เกี่ยวกับเวลา ไม่เกี่ยวพันกับประสบการณ์และความคิดตัดสินว่าเป็นจากผู้หนึ่งผู้ใด ข้อดีของการวิเคราะห์ศักยภาพผ่านลายผิววิทยาจึงลดอคติและมุมมองในการเอื้อประโยชน์ต่อการประเมินได้ แต่แน่นอนว่ามันไม่สามารถวัดประสบการณ์และความชำนาญได้ และลายผิววิทยาจึงเป็นการสะท้อนสิ่งที่ติดตัวมาโดยมีจุดเริ่มต้นจาก DNA เลยทีเดียวค่ะ
  • สิ่งที่น่าสนใจ คือ การแข่งขันในโลกและการใช้ชีวิตในปัจจุบันมีความรุนแรงในการแข่งขันกันสูงมาก หากเราเริ่มต้นเข้าใจธรรมชาติภายในที่เรามีเราเป็น เข้าใจพฤติกรรมและพื้นอารมณ์ เราเริ่มเห็นแรงขับภายใน รู้ขบวนการเรียนรู้ที่เหมาะสม และเราสามารถพัฒนาทักษะความรู้และความเชี่ยวชาญได้ตรงจุด ช่วยลดการลองผิดลองถูกและเสียเวลา เชื่อว่าความหมายคุณค่าของการใช้ชีวิต ความสุขและความสำเร็จจะมีได้ง่ายขึ้น ว่าไหมคะยังมีงานวิจัยอีกมากมายที่ไว้จะมาแบ่งปันในครั้งต่อ ๆ ไป และขอเชิญชวนมาทดลองพิสูจน์และค้นหาสิ่งที่ยอดเยี่ยมในตัวตนของเราด้วยกันที่ P-PAC ค่ะแล้วพบกันนะคะ


โดย คุณนก ธนัญกรณ์ เดชโติอธิวัฒน์ – นักวิเคราะห์ศักยภาพ P-PAC

บทความอื่นๆ Click link

Leave a comment