Cpall, PPAC, ค้นหาตัวตน, ค้นหาศักยภาพ, วิเคราะห์ศักยภาพ, สแกนลายนิ้วมือ, สแกนลายผิว

วางแผนการเงินตามสไตล์ “นก 5 แบบ”

Cpall, PPAC, ค้นหาตัวตน, ค้นหาศักยภาพ, วิเคราะห์ศักยภาพ, สแกนลายนิ้วมือ, สแกนลายผิว

การวางแผนการเงินเป็นเครื่องมือที่ช่วยเตรียมความพร้อมและนำชีวิตไปสู่ความมั่นคงทางการเงิน ซึ่งควรเริ่มจากการปลูกฝังนิสัยการออมและการใช้เงินอย่างสมเหตุสมผลตั้งแต่วัยเด็กเพื่อบ่มเพาะวินัยทางการเงินไว้ก่อน

เมื่อเข้าสู่วัยทำงานก็ยิ่งจำเป็นต้องรู้วิธีการวางแผนการจัดสรรรายได้ให้เพียงพอกับการออมเงินตามเป้าหมายและรายจ่ายต่าง ๆ อย่างเหมาะสม แต่ในวิธีการวางแผนการเงินนั้น ก็มักมาจากนิสัยและวิธีการคิดพื้นฐานของแต่ละคนซึ่งก็เป็นเรื่องที่ต้องทำความเข้าใจในการนำไปปรับใช้กับตนเอง หรือพ่อแม่ที่จะเริ่มแนะนำลูกในการวางแผนการเงินอย่างเข้าใจ

ดังนั้นวันนี้ลองมาดูคำแนะนำจากการวิเคราะห์ P-PAC บุคลิกนก ที่จะช่วยให้สามารถเข้าใจพฤติกรรมหรือสไตล์ของนกทั้ง 5 แบบในการวางแผนการเงินเพื่อเป็นแนวทางในการบริหารจัดการตนเองหรือการวางแผนให้กับลูก ๆ กันนะคะ

นกเหยี่ยว เป็นนกที่มีลักษณะของการเป็นผู้นำ เป็นนักล่า นกเหยี่ยวจะบินเดี่ยว บินสูง มองภาพกว้าง ชอบเหยื่อที่มีความท้าทาย เมื่อล็อคเป้าหมาย เหยี่ยวจะพุ่งเข้าใส่เหยื่ออย่างรวดเร็ว

เปรียบเทียบกับลักษณะของคน คือ เป็นคนที่มีความชัดเจน เด็ดขาด กล้าคิด กล้าตัดสินใจ มีวิสัยทัศน์กว้างไกล ชอบความท้าทาย กล้าริเริ่ม และกำหนดเป้าหมายด้วยตนเอง มีความมุ่งมั่น มีแรงผลักดัน ทำให้เกิดผลลัพธ์ที่รวดเร็ว


สไตล์การวางแผนการเงินของนกเหยี่ยว จึงอยู่ในรูปแบบของนักลงทุนสูงในแต่ละครั้ง มากกว่าออมทีละเล็ก ๆ น้อยๆ เพราะเหยี่ยวสนุกกับความท้าทาย ต้องการเห็นผลลัพธ์ที่เร็ว และเป็นผลลัพธ์ที่ยิ่งใหญ่ จึงกล้าที่จะเสี่ยงและมักจะต่อยอดสินทรัพย์ ด้วยการลงทุนเพิ่มมากขึ้นเรื่อย ๆ อาจไม่ได้ลงรายละเอียดหรือจัดสรรเป็นสัดส่วน หรืออดทนต่อผลกำไรเล็ก ๆ น้อย ๆ มากนัก

นกห่านป่า เป็นนกที่ทำอะไรตามกันเป็นฝูงและมีแบบแผน มีความสม่ำเสมอ มีการบินที่มีความมั่นคง และมีรูปแบบที่แน่นอน

เปรียบเทียบกับลักษณะของคน คือ เป็นคนที่ชอบความมั่นคง ปลอดภัย มีความระมัดระวังตัว ลงรายละเอียด คิดรอบคอบในการตัดสินใจ ไม่เสี่ยง และจะตัดสินใจบนข้อมูลที่ถูกต้อง ชอบวางระบบ และสร้างกฏเกณฑ์ ให้ความสำคัญในเรื่องมาตรฐาน และคุณภาพ เคารพกฏ กติกา ไม่ชอบการออกนอกกรอบ


สไตล์การวางแผนการเงินของนกห่านป่า จึงอยู่ในรูปแบบการออมเงินที่มีการวางแผนอย่างเป็นระบบ ผ่านการคิดวิเคราะห์แบบลงรายละเอียด มีการจัดสรรการเก็บออมที่มีจำนวนเงินเท่า ๆ กัน และมีระยะเวลาที่กำหนดไว้ชัดเจน โดยจะมีการคำนวณรายละเอียดของเงินที่ออมและดอกผลที่จะได้รับ เป็นการออมที่ไม่เสี่ยง หรือ ถ้าลงทุนก็เป็นการลงทุนระยะยาวมีความเสี่ยงน้อย หรือไม่มีความเสี่ยงเลย และอาจมีการออมไว้ใช้แบบแยกเป็นสัดส่วน เช่น ออมสำหรับสุขภาพ ออมสำหรับชีวิตหลังเกษียณ ออมสำหรับที่อยู่อาศัย ฯลฯ

นกยูง เป็นนกที่รักความสวยความงาม ชอบรำแพนหางอยู่ตลอดเวลา ชอบเปิดเผยและโชว์ตัวเองเมื่อมีปีกหางที่สวยงาม เพื่อให้นกตัวอื่นเห็น และชื่นชม

เปรียบเทียบกับลักษณะของคน ก็คือ เป็นคนที่ชอบความสวยงามและความโดดเด่นของตัวเอง ชอบทำอะไรที่อยู่ในความสนใจของคนรอบตัว เป็นที่ชื่นชม ยอมรับ ชอบอะไรใหม่ ๆ ชอบความสวยงาม ดูแลภาพลักษณ์ของตัวเอง เน้นความสัมพันธ์กับผู้คน ชอบแบ่งปัน และการมีส่วนรวมกับกลุ่มคน


สไตล์การวางแผนการเงินของนกยูง จึงอาจไม่ใช่เรื่องแรกที่คิดหรือมองเห็นความสำคัญ เพราะเป็นคนที่ใช้จ่ายเงินได้ง่าย ๆ กับความสุขในการใช้ชีวิต และเป็นคนที่ชอบความทันสมัย ของใช้ใหม่ ๆ ที่สวยงาม การออมเงินจะเป็นไปตามกระแสของคนในสังคมที่อยู่ ภาพลักษณ์ที่ทุกคนมองเห็นว่าการออมเงินเป็นสิ่งสำคัญ และทุกคนมีการพูดคุยถึงเรื่องการออมเงินจนเป็นประเด็นที่ทุกคนสนใจในวงสนทนา หรือเป็นการออมเงินเพื่อใช้จ่ายกับข้าวของที่อยากได้ เป็นช่วงเวลาสั้น ๆ ไม่ลงรายละเอียดหรือเป็นการวางแผนระยะยาว

นกกระจอกเทศ เป็นนกชนิดหนึ่งที่มีขนาดลำตัวใหญ่ เลยดูเหมือนจะเคลื่อนไหวช้าในสภาวะปกติ นกกระจอกเทศมีความระมัดระวังภัย

นกกระจอกเทศจะชอบอยู่กันแบบเงียบ ๆ และไม่ชอบเสียงดัง ถ้ามีอะไรรบกวนให้ตกใจ นกกระจอกเทศจะลุกและวิ่งหนีไปข้างหน้าทันที ปกติจะชอบอยู่กับกลุ่มสัตว์ต่าง ๆ เป็นฝูง หาแมลงกิน ไม่ใช่นักล่า

เปรียบเทียบกับลักษณะของคน ก็คือ เป็นคนที่ชอบอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่มีความมั่นคง สังคมหรือกลุ่มคนที่คุ้นเคย อยู่กับความเรียบง่าย ปลอดภัย มีความอดทนและพยายามกับการทำสิ่งเดิม ๆ ไม่ชอบการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็ว ความกดดัน และความขัดแย้ง ให้ความร่วมมือกับกลุ่ม คนที่มีลักษณะของนกกระจอกเทศจะให้ความสำคัญ ใส่ใจ ดูแล และปกป้องคนที่อยู่ในสายสัมพันธ์


สไตล์การวางแผนการเงินของนกกระจอกเทศ จึงเป็นการออมเงินแบบค่อยเป็นค่อยไป ออมเงินตามกลุ่มคนที่อยู่ด้วย หรือมีแบบอย่างการออมเงินของคนใกล้ชิด และการถูกชักชวน หรือมีแรงบันดาลใจว่าจะออมไว้ให้คนในครอบครัว คนที่รัก ก็ได้เช่นเดียวกัน รูปแบบการออมเงินมาจากคำแนะนำหรือออมเงินตามคนที่ใกล้ตัว อาจมีการออมไว้ใช้แบบแยกเป็นสัดส่วน เช่น ออมสำหรับสุขภาพ ออมสำหรับชีวิตหลังเกษียณ ออมสำหรับที่อยู่อาศัย ฯลฯ หรือการลงทุนระยะยาว ไม่มีความเสี่ยง

นกแก้ว เป็นนกที่มีหลายสายพันธุ์ และมีอยู่ในหลากหลายทวีป สามารถปรับตัวให้อยู่ได้กับสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลง

นกแก้วถูกนำมาเลี้ยงเป็นสัตว์เลี้ยง ก็ปรับตัวอยู่กับคนได้ง่าย มีการพัฒนาการพูด หรือมีการสื่อสาร เลียนแบบคน นกแก้วถือได้ว่าเป็นนกที่มีการเรียนรู้พัฒนาพฤติกรรมได้เร็วกว่านกชนิดอื่น ๆ

เปรียบเทียบนกแก้วกับลักษณะของคน ก็คือ เป็นคนที่ปรับตัวได้ง่าย มีความยืดหยุ่น พร้อมรับมือกับการเปลี่ยนแปลง เข้ากับคนหรือสังคมใหม่ได้ง่าย มองรอบด้าน บูรณาการข้อมูลรอบตัว นำมาใช้ในการคิดวิเคราะห์ ตัดสินใจ มีความคิดเชิงกลยุทธ์ และสามารถสื่อสารข้อมูลได้หลากหลาย ชอบการอยู่ร่วมกันเป็นกลุ่ม มีความสนใจในสิ่งใหม่ เป้าหมายหรือความสนใจเปลี่ยนแปลงได้ตามสถานการณ์หรือข้อมูลในแต่ละช่วงเวลา


สไตล์การวางแผนการเงินของนกแก้ว จึงเป็นการออมเงินแบบ ไม่แน่นอน อาจมีการวางแผนหรือไม่กำหนดแผนที่ชัดเจนก็ได้ แต่ก็สนใจและอาจใช้ความคิดเยอะในการเลือกวางแผนการออมในแบบต่าง ๆ ซึ่งเป็นการคิดและประเมินล่วงหน้า และใช้เวลาในการเริ่มต้นการออม หรือ เปลี่ยนแผนการออมได้ตามข้อมูลที่ได้รับ

ในนกแก้วบางคนอาจจะไม่ได้กังวลหรือเห็นความสำคัญของการออมมากนัก เพราะด้วยความที่เป็นคนที่ปรับตัวได้กับสถานการณ์ หรืออาจจะมีทางเลือกใหม่ ๆ เสมอ หรือเป็นการลงทุนระยะสั้น ๆ ตามกระแส และใช้งบการลงทุนไม่สูงมาก นกแก้วบางคน อาจจะควบคุมการออมของตัวเองโดยใช้ระบบการหักบัญชีเงินเดือนเป็นเงินออมสะสมแบบอัตโนมัติ เพราะประเมินได้ว่าตัวเองไม่ได้มีวินัยทางการเงินมากเท่าไรนัก
เป็นอย่างไรบ้างคะ

คุณผู้อ่านลองมองตัวเองว่าเป็นแบบสไตล์ไหนกันลองนำไปปรับใช้กับตนเอง หรือเป็นแนวทางในการสอนลูก ๆ ให้รู้จักวางแผนการเงินกันได้นะคะ อย่างไรก็ตาม หลักการวางแผนการเงินที่ดีเราควรลำดับความสำคัญของการวางแผนการเงินว่าสิ่งใดที่เราควรทำก่อนทำหลัง เพื่อให้แผนการเงินของเรารัดกุม ปลอดภัย และได้ผลจริงทั้งแผนระยะสั้น และเป้าหมายระยะยาวในอนาคต ขั้นตอนการวางแผน เป้าหมายต่าง ๆ ในชีวิตหากนำมาแปลงเป็นเป้าหมายทางการเงินที่ชัดเจน ปรับให้เหมาะสมกับคุณภาพชีวิตและการเงินของตนเอง เส้นทางบรรลุเป้าหมายก็จะชัดเจนและถือเป็นแผนที่ที่ให้เราเดินตามได้ เพื่อให้ทุกเป้าหมายที่หวังไว้จะได้กลายเป็นความจริงกันนะคะ


โดยพี่อ้อย พัชราภรณ์ คงสวัสดิ์ นักวิเคราะห์ศักยภาพ P-PAC

บทความอื่นๆ Click link

Leave a comment