Cpall, PPAC, ค้นหาตัวตน, ค้นหาศักยภาพ, วิเคราะห์ศักยภาพ, สแกนลายนิ้วมือ, สแกนลายผิว

ทำไม❗…ความนับถือตนเองจึงมีความสำคัญนัก

ความนับถือตนเอง (self-esteem) เป็นตัวกำหนดว่าชีวิตเราจะเป็นคนอย่างไรค่ะ

เราคิดกับตนเองอย่างไร เราก็จะเป็นอย่างนั้น ภาพที่เรามองตนเองจะมีผลต่อการกระทำ การแสดงออก การเลือกและการตัดสินใจที่สำคัญในชีวิตของเราเสมอเลย
ความนับถือตนเอง มีผลมากมายรอบด้านต่อชีวิตของเรา มันเกี่ยวพันกับทุกประสบการณ์ที่เราพบเจอในทุกด้าน ทุกคนที่พบเจอ ส่งผลต่อการตอบสนองต่อสิ่งที่เกิดขึ้นในทุกวันและไม่มีการตัดสินใดสำคัญเท่ากับการที่เราตัดสินหรือพิพากษาตนเองอีกแล้วค่ะ
การเรียนรู้ในเรื่องความนับถือในตนเองจึงสำคัญมาก เกี่ยวข้องกับความสุขสงบภายใน ทำให้เราได้มีความเข้าใจตนเองมากยิ่งขึ้นและมองเอื้อออกไปเข้าใจผู้อื่นได้ดีมากกว่าเดิม หรือความเคารพตนเองเป็นพื้นฐานของการเคารพผู้อื่นด้วยนั่นเอง


นกขอยกตัวอย่าง👉 ของพฤติกรรมที่เป็นปัญหาต่อความเคารพตนเอง (low self- esteem ) ได้แก่ อ่อนไหวง่ายต่อคำวิพากษ์วิจารณ์ กลัวการถูกปฏิเสธ ไม่กล้าแสดงความคิดเห็น มักลังเลใจ ไม่ค่อยกล้าตัดสินใจ สิ่งนี้เกิดจากความไม่เชื่อมั่นในความคิด ความรู้สึกของตนเอง แคร์สายตา แคร์ภาพลักษณ์ มากว่าคนอื่นจะมองเราอย่างไร การแคร์คนอื่นบ้างเป็นพฤติกรรมคล้ายต้องคอยเช็คเรตติ้งอยู่ตลอด เอาใจคนอื่นมาก หรือยอมตามผู้อื่นมาก ไม่กล้าปฏิเสธ หรือไม่กล้าบอกความต้องการของตนเองตรง ๆ หรือคอยเรียกร้องความสนใจ ดิ้นรนแสวงหาความสุขจากสิ่งนอกตัว ยึดติดในวัตถุข้างนอก ละเลยการดูแลตนเอง อาจมีพฤติกรรมการกินที่ผิดปกติ เช่น กินมากเกินไปหรือกินน้อยเกินไปอันเกิดจากความรู้สึกไม่ค่อยมีความสุข วิตกกังวล กลัวทำผิดพลาด ย้ำคิดย้ำทำ ไม่กล้าลงมือทำ
บางทีเราอาจเคยเห็นพฤติกรรมนี้จากผู้อื่น หรือบางคนที่ดูเหมือนมีความเชื่อมั่นสูงจัด หรือแสดงพฤติกรรมเชิงลบที่แสดงออกมาแนวการยกตนข่มท่าน การโอ้อวด ดูยโส หรือการทำให้ตนเองเหนือกว่าผู้อื่น การข่มทับ วางอำนาจ หรือคอยควบคุมสั่งการคนอื่นมาก อันเนื่องจากว่าขาดความรู้สึกมั่นคงจากภายใน มีการหาเหตุผลเข้าข้างตนเพื่อปกป้องไม่อยากให้ตนเองหรือคนอื่นเห็นจุดบกพร่องของตนเพราะยังยอมรับข้อบกพร่องของตนเองไม่ได้ หรือแม้กระทั่งการประเมินความสามารถของตนสูงกว่าความเป็นจริง
สิ่งนี้เป็นสัญญาณที่สะท้อนปัญหาของเรื่องความเคารพในตนเองทั้งสิ้นค่ะ เพราะพฤติกรรมเชิงลบดังกล่าวมันสะท้อนว่าแท้จริงแล้วน่าจะมีความนับถือตนเองต่ำ มันเป็นการปกป้องความรู้สึกอ่อนแอที่ซ่อนอยู่ภายในค่ะ


🖋 มาดูตัวอย่างของมุมมองที่ดีในความนับถือตนเองกันนะคะ ได้แก่
เรารู้ว่าเรา…มีความสามารถ
เรา…มีคุณค่า
เรา…สามารถจัดการสิ่งท้าทายในชีวิตได้ดี
เรา…มีสิทธิในความสุขของเราเอง
เรา…อิ่มเอมอยู่ภายใน เรา…ร่าเริง
เรา…เข้าใจและยอมรับความสามารถของตนเอง
เรา…เชื่อมั่น เรา…มั่นใจ
เรา…ไว้วางใจในสติปัญญาของเรา
เรา…รู้สึกมั่นคงภายในตนเองมากพอ
เรา…ซื่อสัตย์และซื่อตรงต่อตนเองและผู้อื่น
เรา…รับผิดชอบต่อตนเองและผู้อื่น
เรา…เมตตาตนเองและผู้อื่น เรา…เป็นมิตร
เรา…ปฏิบัติต่อผู้อื่นด้วยความเคารพ ให้เกียรติและกรุณา
เรา…มองโลกในแง่บวก เรา…เปิดรับ
เรา…มีความสร้างสรรค์ เรา…กล้าคิด กล้าฝัน


🔐เคล็ดลับที่สำคัญที่สุด
คือ “การกลับมาเป็นเพื่อนที่ดีกับตัวเอง”
คือ “การรัก ยอมรับ และเห็นคุณค่าในตนเองและให้อภัยตนเองในสิ่งที่ผิดพลาดได้” นั่นเองค่ะ
หลายท่านพยายามเรียนรู้มากมายเพื่อเสริมสร้างความเชื่อมั่น แต่ลืมการเรียนรู้ในเรื่องความเคารพภายในตนเอง มันจึงไม่ค่อยเกิดผล การเรียนรู้ที่จะกลับมานับถือตนเองจะช่วยให้ปัญหาในเรื่องของความทุกข์ในการแข่งขันและการเปรียบเทียบกับผู้อื่นหมดไปได้เช่นกันค่ะ
แล้วคุณลักษณะแบบไหนล่ะ ที่สามารถบอกได้ว่าเรามีความนับถือในตนเองในระดับที่เหมาะสมล่ะ❓
มันจะเป็นสภาวะที่เราไม่มีความขัดแย้งทั้งกับความคิดและความรู้สึกของตนเอง ภายในจิตใจจะมีความรู้สึกที่ “สงบ อิ่มเอม และเป็นสุข” และไม่มีความขัดแย้งต่อผู้อื่นนั่นเองค่ะ รวมทั้งเราสามารถจัดการกับโอกาสที่เกิดขึ้นในชีวิตได้ในเชิงรุกและเชิงบวก เปิดรับต่อทุกสิ่งได้ดีโดยไม่ต่อต้านสิ่งที่เป็นในเชิงลบ
ลองมาเรียนรู้และสังเกตตนเองไปด้วยกันนะคะ 😊
🧠 โดย คุณนก ธนัญกรณ์ เดชโติอธิวัฒน์ – นักวิเคราะห์ศักยภาพ P-PAC

Leave a comment