Cpall, PPAC, ค้นหาตัวตน, ค้นหาศักยภาพ, วิเคราะห์ศักยภาพ, สแกนลายนิ้วมือ, สแกนลายผิว

“เปลี่ยนคำชม เปลี่ยน Mindset”

จากการศึกษาของนักจิตวิทยา Jennifer Henderlong Corpus และ Mark Lepper ที่วิเคราะห์เกี่ยวกับการศึกษากว่า 30 ปีเรื่องผลกระทบของการชมเด็ก พบว่าพวกเขามีแนวโน้มที่จะสงสัยในคำชมแบบผ่าน ๆ หรือคำชมทั่วไป ดังนั้นจึงเป็นเรื่องสำคัญที่จะต้องระบุอย่างเฉพาะเจาะจงหรือเปลี่ยน Mindset เพราะเด็ก ๆ มองว่าคำชมที่เฉพาะเจาะจงมีความจริงใจและมีความหมายมากกว่า 🙂


✍️ แน่นอนว่าการพูดว่า “ลูกเก่งมาก” “เยี่ยมไปเลย” “ลูกทำได้ดีมาก” จะพูดได้ง่ายและรวดเร็วกว่า 👍 แต่คุณพ่อคุณแม่ควรพยายามชมเชยบางสิ่งที่ลูกทำให้เฉพาะเจาะจงซึ่งไม่ได้หมายความว่าจะต้องพูดครอบคลุมไปหมด หรือพูดเยิ่นเย้อ คุณพ่อคุณแม่สามารถเลือกชมในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง เช่น ชมเชยความพากเพียร ความเป็นระเบียบ ความกล้าหาญ ความมีน้ำใจฯลฯ 🙂 🥰
✍️ การชมเชยแบบเฉพาะเจาะจง หรือ เปลี่ยน Mindset ยังให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์กับลูกมากกว่าการชมทั่วไป การที่ชมลูกว่า “ทำได้ดีมาก” ไม่ได้บอกลูกว่าอะไรดีหรือพวกเขาจะทำดีต่อไปได้อย่างไร
ดังนั้นในครั้งหน้า หากคุณพ่อคุณแม่จะชมลูก อย่าพึ่งรีบพูดคำชมทั่ว ๆ ไป แต่ให้ถามตัวเองว่าลูกทำอะไรได้ดีเป็นพิเศษ แล้วพูดประมาณว่า “ลูกจัดของเล่นได้เป็นระเบียบมาก” หรือ “ลูกเยี่ยมมากที่พยายามฝึกซ้อมวิ่งให้มากขึ้นแทนที่จะยอมแพ้” 😊


✅ ลองสังเกตและฝึกพูดคำชมเฉพาะเจาะจง หรือ เปลี่ยน Mindset กันนะคะ 🥰

Leave a comment