Cpall, PPAC, ค้นหาตัวตน, ค้นหาศักยภาพ, วิเคราะห์ศักยภาพ, สแกนลายนิ้วมือ, สแกนลายผิว

P-PAC กับ การดูดวง ต่างกันอย่างไร ❓


จากประสบการณ์ที่ได้คุยกับลูกค้าหลายท่าน หลายครั้งที่ได้ยินว่า “ตอนแรกนึกว่าเป็นรูปแบบหนึ่งของหมอดู” ความจริงนั้น เรื่องนี้ก็พอจะเข้าใจได้นะคะ เพราะว่าเราใช้ลายนิ้วมือ ลายฝ่ามือ (ในเด็กที่ต่ำกว่าอายุ 12 ปี ก็จะต้องใช้ลายฝ่าเท้าด้วย) ในการวิเคราะห์ จึงทำให้หลายท่านอาจจะเข้าใจผิดได้
👉 ความต่างส่วนแรกนั้น คือลายผิวที่เราใช้เป็นลายผิวที่นูนขึ้นมา หรือถ้าจะให้เข้าใจได้ง่ายขึ้นนั้น ก็คือลายนิ้วมือที่เราใช้ในการทำบัตรประชาชน หนังสือเดินทาง ฯ ค่ะ ลายเหล่านี้จะไม่มีการเปลี่ยนแปลง ถึงแม้ว่าในบางครั้งที่ผิวลอก หรือเป็นแผล (ที่ไม่ลึกมาก) ลายผิวที่สร้างกลับมา ก็ยังจะเป็นลายเดิม ต่างกันกับการดูดวงที่ใช้ลายมือ ส่วนใหญ่จะใช้ลายร่องลึกอย่างที่เรา ๆ ทราบกัน ดังนั้นลายผิวส่วนที่นำมาใช้มีความต่าง
👉 ความต่างอีกเรื่องคือ P-PAC **ไม่สามารถบอกอนาคตได้ ไม่ว่าอนาคตคุณจะรวยไหม ได้แต่งงานตอนอายุเท่าไร ย้ายงานไปแล้วที่ใหม่จะดีหรือไม่ แต่สิ่งที่เราสามารถบอกได้คือ ในการทำงานนั้น คุณจะสามารถพัฒนาตัวเองในทางไหน มีศักยภาพด้านไหนที่โดดเด่นที่พร้อมจะพัฒนา หรือศักยภาพด้านไหนที่ควรเพิ่มเพื่อไม่ไห้เป็นอุปสรรคต่อเป้าหมาย นอกจากนี้ยังบอกถึงลักษณะบุคลิก พฤติกรรม ซึ่งจะทำให้เข้าใจตัวเองมากขึ้น เพราะคนเรามีทั้งข้อดี และข้อเสีย รวมไปถึงการเข้าใจผู้อื่น ไม่ว่าจะเป็นความสัมพันธ์ในครอบครัว วิธีการสื่อสารที่เหมาะกับลูก หรือคนที่ทำงาน ทั้งหัวหน้า และลูกน้อง P-PAC สามารถทำให้เราเข้าใจกันได้มากขึ้น รู้วิธีการสื่อสารที่จะเหมาะกับคนแต่ละประเภท ซึ่งจะทำให้การสื่อสารระหว่างกันมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
🙂 มาถึงจุดนี้มีหลายคนเช่นกัน คิดว่าสิ่งนี้จะเป็นการตีกรอบความคิดเกินไปหรือไม่? ความจริงนั้น อยากให้มอง P-PAC เป็นเครื่องมือหนึ่งที่จะช่วยให้เราเห็นแนวทางในการพัฒนาตัวเอง เป็นคู่มือที่ทำให้เราเห็นแนวโน้ม หรือแนวทางในการใช้ชีวิต ทำให้เรามีความมั่นใจในการนำศักยภาพที่มีไปใช้ ทำให้เราสื่อสารกันอย่างเหมาะสม ส่งเสริมให้ความสัมพันธ์ของเราดีขึ้น มีความสุขมากขึ้นนะคะ
.
🧠 โดย คุณตุ๊ก พัชรี นิลประทีป – นักวิเคราะห์ศักยภาพ P-PAC

Leave a comment