Cpall, PPAC, ค้นหาตัวตน, ค้นหาศักยภาพ, วิเคราะห์ศักยภาพ, สแกนลายนิ้วมือ, สแกนลายผิว

P-PAC กับ การดูดวง ต่างกันอย่างไร


จากประสบการณ์ที่ได้คุยกับลูกค้าหลายท่าน หลายครั้งที่ได้ยินว่า “ตอนแรกนึกว่าเป็นรูปแบบหนึ่งของหมอดู” ความจริงนั้น เรื่องนี้ก็พอจะเข้าใจได้นะคะ เพราะว่าเราใช้ลายนิ้วมือ ลายฝ่ามือ (ในเด็กที่ต่ำกว่าอายุ 12 ปี ก็จะต้องใช้ลายฝ่าเท้าด้วย) ในการวิเคราะห์ จึงทำให้หลายท่านอาจจะเข้าใจผิดได้

Cpall, PPAC, ค้นหาตัวตน, ค้นหาศักยภาพ, วิเคราะห์ศักยภาพ, สแกนลายนิ้วมือ, สแกนลายผิว
Cpall, PPAC, ค้นหาตัวตน, ค้นหาศักยภาพ, วิเคราะห์ศักยภาพ, สแกนลายนิ้วมือ, สแกนลายผิว


ความต่างส่วนแรกนั้น คือลายผิวที่เราใช้เป็นลายผิวที่นูนขึ้นมา หรือถ้าจะให้เข้าใจได้ง่ายขึ้นนั้น ก็คือลายนิ้วมือที่เราใช้ในการทำบัตรประชาชน หนังสือเดินทาง ฯ ค่ะ ลายเหล่านี้จะไม่มีการเปลี่ยนแปลง ถึงแม้ว่าในบางครั้งที่ผิวลอก หรือเป็นแผล (ที่ไม่ลึกมาก) ลายผิวที่สร้างกลับมา ก็ยังจะเป็นลายเดิม ต่างกันกับการดูดวงที่ใช้ลายมือ ส่วนใหญ่จะใช้ลายร่องลึกอย่างที่เรา ๆ ทราบกัน ดังนั้นลายผิวส่วนที่นำมาใช้มีความต่าง
ความต่างอีกเรื่องคือ P-PAC **ไม่สามารถบอกอนาคตได้ ไม่ว่าอนาคตคุณจะรวยไหม ได้แต่งงานตอนอายุเท่าไร ย้ายงานไปแล้วที่ใหม่จะดีหรือไม่ แต่สิ่งที่เราสามารถบอกได้คือ ในการทำงานนั้น คุณจะสามารถพัฒนาตัวเองในทางไหน มีศักยภาพด้านไหนที่โดดเด่นที่พร้อมจะพัฒนา หรือศักยภาพด้านไหนที่ควรเพิ่มเพื่อไม่ไห้เป็นอุปสรรคต่อเป้าหมาย นอกจากนี้ยังบอกถึงลักษณะบุคลิก พฤติกรรม ซึ่งจะทำให้เข้าใจตัวเองมากขึ้น เพราะคนเรามีทั้งข้อดี และข้อเสีย รวมไปถึงการเข้าใจผู้อื่น ไม่ว่าจะเป็นความสัมพันธ์ในครอบครัว วิธีการสื่อสารที่เหมาะกับลูก หรือคนที่ทำงาน ทั้งหัวหน้า และลูกน้อง P-PAC สามารถทำให้เราเข้าใจกันได้มากขึ้น รู้วิธีการสื่อสารที่จะเหมาะกับคนแต่ละประเภท ซึ่งจะทำให้การสื่อสารระหว่างกันมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

มาถึงจุดนี้มีหลายคนเช่นกัน คิดว่าสิ่งนี้จะเป็นการตีกรอบความคิดเกินไปหรือไม่? ความจริงนั้น อยากให้มอง P-PAC เป็นเครื่องมือหนึ่งที่จะช่วยให้เราเห็นแนวทางในการพัฒนาตัวเอง เป็นคู่มือที่ทำให้เราเห็นแนวโน้ม หรือแนวทางในการใช้ชีวิต ทำให้เรามีความมั่นใจในการนำศักยภาพที่มีไปใช้ ทำให้เราสื่อสารกันอย่างเหมาะสม ส่งเสริมให้ความสัมพันธ์ของเราดีขึ้น มีความสุขมากขึ้นนะคะ

โดย คุณตุ๊ก พัชรี นิลประทีป – นักวิเคราะห์ศักยภาพ P-PAC

บทความอื่นๆ Click link

Leave a comment